เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 1

 1. 1สิ่งประดิษฐ์สุดเวิร์ก MIT พัฒนาอัลกอริธึมช่วยอ่านใจลูกค้า 17/0 16/02/2560
 2. 2นี่คือแท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาเครื่องแรกของโลก! 63/0 16/01/2560
 3. 3แว่นตาอัจฉริยะที่ช่วยนำทางคนตาบอดราวกับ “มองเห็นได้” ภายในงาน CE... 78/0 10/01/2560
 4. 4ข่าวดี! Hyundai เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดิน... 92/0 21/12/2559
 5. 5'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเค... 109/0 25/11/2559
 6. 6LipNet เครื่องมือพิเศษที่อ่านปากคนได้แม่นยำถึง 93.4 % 110/0 21/11/2559
 7. 7Horus อุปกรณ์ “ช่วยเหลือ จดจำ นำทาง” ให้กับผู้พิการและบกพร่องทาง... 109/0 21/11/2559
 8. 8มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได... 115/0 14/11/2559
 9. 9แรงบันดาลใจจากคนพิการ สตาร์ทอัปอินเดียพัฒนากระดานหมากรุกอัจฉริยะ... 123/0 8/11/2559
 10. 10นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก 134/0 1/11/2559
 11. 11มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่ง... 219/0 30/08/2559
 12. 12สาวอเมริกันขาอัมพาตใช้เทคโนโลยีช่วยเดินเขา Appalachian Trail 213/0 3/08/2559
 13. 13ศิริราชเล็งสร้าง “แว่นตาเซ็นเซอร์” ช่วยผู้ป่วยอัมพาตคุม “วีลแชร์... 202/0 15/06/2559
 14. 14กกต. แก้กฎหมายอำนวยความสะดวกคนพิการ-ทำแอพฯนำทาง 202/0 13/06/2559
 15. 15แอพฯ พาคนตาบอดขึ้นรถเมล์ 219/0 2/06/2559