ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 35

 1. 511ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 1038/0 16/02/2556
 2. 512บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 2273/0 13/02/2556
 3. 513 e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 1735/0 12/02/2556
 4. 514เครื่องช่วยฟังดิจิทัล มิติใหม่ของคน ‘หูหนวก’ 2346/0 5/10/2555
 5. 515ไอเดียช่วยได้! นศ.ลาดกระบัง พัฒนาแผ่นรองเท้าช่วยผู้ป่วยเบาหวาน 1373/0 5/10/2555
 6. 516‘โลโคแมต’ หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วย..อัมพฤกษ์-อัมพาต 1538/0 5/10/2555
 7. 517กทม.ผุดโครงการแท็กซี่ผู้พิการนำร่อง ๒๐ คันได้ใช้สิ้นปีนี้ 1625/0 5/10/2555
 8. 518มจธ.สุดเจ๋งคว้า ๒ รางวัล งาน iCREATe ๒๐๑๒ นวัตกรรมเพื่อคนพิการแล... 1902/0 5/10/2555
 9. 519เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะ... 1555/0 5/10/2555
 10. 520มะกันพัฒนาชุดเก๋ช่วยผู้พิการหู 'รับรู้' สรรพเสียง 1278/0 5/10/2555
 11. 521ก.ไอซีทีบุกเกาหลีดูการใช้ไอทีลดความเหลือมล้ำการศึกษา 1406/0 5/10/2555
 12. 522ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1487/1 5/10/2555
 13. 523เปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟ 1961/1 0/00/543