ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 35

 1. 511บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1491/0 13/02/2556
 2. 512 e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 800/0 12/02/2556
 3. 513เครื่องช่วยฟังดิจิทัล มิติใหม่ของคน ‘หูหนวก’ 1244/0 5/10/2555
 4. 514ไอเดียช่วยได้! นศ.ลาดกระบัง พัฒนาแผ่นรองเท้าช่วยผู้ป่วยเบาหวาน 829/0 5/10/2555
 5. 515‘โลโคแมต’ หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วย..อัมพฤกษ์-อัมพาต 747/0 5/10/2555
 6. 516กทม.ผุดโครงการแท็กซี่ผู้พิการนำร่อง ๒๐ คันได้ใช้สิ้นปีนี้ 801/0 5/10/2555
 7. 517มจธ.สุดเจ๋งคว้า ๒ รางวัล งาน iCREATe ๒๐๑๒ นวัตกรรมเพื่อคนพิการแล... 964/0 5/10/2555
 8. 518เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะ... 776/0 5/10/2555
 9. 519มะกันพัฒนาชุดเก๋ช่วยผู้พิการหู 'รับรู้' สรรพเสียง 557/0 5/10/2555
 10. 520ก.ไอซีทีบุกเกาหลีดูการใช้ไอทีลดความเหลือมล้ำการศึกษา 670/0 5/10/2555
 11. 521ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 747/1 5/10/2555
 12. 522เปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟ 1043/1 0/00/543