ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 33

 1. 481ทีเซลส์ยัน 2 ปีได้ใช้หุ่นยนต์ช่วยผู้สูงวัย 351/0 23/03/2556
 2. 482บขส.เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 373/0 22/03/2556
 3. 483ส่งต่อความห่วงใย 375/0 22/03/2556
 4. 484รบ. คิกออฟ นำร่อง 6 กระทรวง รณรงค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ... 371/0 21/03/2556
 5. 485เริ่มแล้ว ! โครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ... 351/0 18/03/2556
 6. 486Blind Maps อุปกรณ์แผนที่ไอโฟนสำหรับคนตาบอด 933/0 16/03/2556
 7. 487โรงงานขาเทียมพระราชทานแห่งแรกอันดามันช่วยผู้พิการแล้ว60ราย 472/0 14/03/2556
 8. 488รพ.กรุงเทพมอบวีลแชร์ 42 คันให้ ส.คนพิการ 477/0 14/03/2556
 9. 489มอบ ’โกคาร์ท’ คนพิการ 476/0 13/03/2556
 10. 490ขนส่ง จ.พะเยา มอบรถนั่งคนพิการ ให้กับผู้พิการมูลค่ากว่า 1.6 ล้าน... 549/0 12/03/2556
 11. 491เครือแฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป ร่วมมือจัดทำ"หนังสือเสียง" ให้คนตาบอด 921/0 11/03/2556
 12. 492รถโดยสาร “ทาทา สตาร์บัส” มาตรฐานปลอดภัยสูงสำหรับผู้พิการ 687/0 10/03/2556
 13. 493การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ และการออกแบบเพื... 841/0 8/03/2556
 14. 494ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 592/0 7/03/2556
 15. 495ช่อง 7 ดึงล่ามภามือรายงานข่าว เผยอนาคตอาจขยายเข้าสู่รายการอื่น 602/0 7/03/2556