ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 33

 1. 481ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจคนสูงอายุและคนพิการ 422/0 23/03/2556
 2. 482ทีเซลส์ยัน 2 ปีได้ใช้หุ่นยนต์ช่วยผู้สูงวัย 371/0 23/03/2556
 3. 483บขส.เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 394/0 22/03/2556
 4. 484ส่งต่อความห่วงใย 379/0 22/03/2556
 5. 485รบ. คิกออฟ นำร่อง 6 กระทรวง รณรงค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ... 376/0 21/03/2556
 6. 486เริ่มแล้ว ! โครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ... 356/0 18/03/2556
 7. 487Blind Maps อุปกรณ์แผนที่ไอโฟนสำหรับคนตาบอด 940/0 16/03/2556
 8. 488โรงงานขาเทียมพระราชทานแห่งแรกอันดามันช่วยผู้พิการแล้ว60ราย 476/0 14/03/2556
 9. 489รพ.กรุงเทพมอบวีลแชร์ 42 คันให้ ส.คนพิการ 481/0 14/03/2556
 10. 490มอบ ’โกคาร์ท’ คนพิการ 482/0 13/03/2556
 11. 491ขนส่ง จ.พะเยา มอบรถนั่งคนพิการ ให้กับผู้พิการมูลค่ากว่า 1.6 ล้าน... 553/0 12/03/2556
 12. 492เครือแฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป ร่วมมือจัดทำ"หนังสือเสียง" ให้คนตาบอด 926/0 11/03/2556
 13. 493รถโดยสาร “ทาทา สตาร์บัส” มาตรฐานปลอดภัยสูงสำหรับผู้พิการ 690/0 10/03/2556
 14. 494การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ และการออกแบบเพื... 847/0 8/03/2556
 15. 495ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 597/0 7/03/2556