ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 33

 1. 481กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 586/0 22/02/2556
 2. 482สหรัฐฯคิดค้น'ม่านตาเทียม'รักษาตาบอด 394/0 17/02/2556
 3. 483ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 570/0 16/02/2556
 4. 484บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1371/0 13/02/2556
 5. 485 e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 673/0 12/02/2556
 6. 486เครื่องช่วยฟังดิจิทัล มิติใหม่ของคน ‘หูหนวก’ 1066/0 5/10/2555
 7. 487ไอเดียช่วยได้! นศ.ลาดกระบัง พัฒนาแผ่นรองเท้าช่วยผู้ป่วยเบาหวาน 731/0 5/10/2555
 8. 488‘โลโคแมต’ หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วย..อัมพฤกษ์-อัมพาต 693/0 5/10/2555
 9. 489กทม.ผุดโครงการแท็กซี่ผู้พิการนำร่อง ๒๐ คันได้ใช้สิ้นปีนี้ 672/0 5/10/2555
 10. 490มจธ.สุดเจ๋งคว้า ๒ รางวัล งาน iCREATe ๒๐๑๒ นวัตกรรมเพื่อคนพิการแล... 823/0 5/10/2555
 11. 491เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะ... 686/0 5/10/2555
 12. 492มะกันพัฒนาชุดเก๋ช่วยผู้พิการหู 'รับรู้' สรรพเสียง 493/0 5/10/2555
 13. 493ก.ไอซีทีบุกเกาหลีดูการใช้ไอทีลดความเหลือมล้ำการศึกษา 594/0 5/10/2555
 14. 494ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 606/1 5/10/2555
 15. 495เปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟ 908/1 0/00/543