ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 33

 1. 481หุ่นยนต์รักษาออทิสติกในเด็ก 647/0 24/03/2556
 2. 482ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจคนสูงอายุและคนพิการ 808/0 23/03/2556
 3. 483ทีเซลส์ยัน 2 ปีได้ใช้หุ่นยนต์ช่วยผู้สูงวัย 632/0 23/03/2556
 4. 484บขส.เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 694/0 22/03/2556
 5. 485ส่งต่อความห่วงใย 658/0 22/03/2556
 6. 486รบ. คิกออฟ นำร่อง 6 กระทรวง รณรงค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ... 692/0 21/03/2556
 7. 487เริ่มแล้ว ! โครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ... 692/0 18/03/2556
 8. 488Blind Maps อุปกรณ์แผนที่ไอโฟนสำหรับคนตาบอด 1322/0 16/03/2556
 9. 489โรงงานขาเทียมพระราชทานแห่งแรกอันดามันช่วยผู้พิการแล้ว60ราย 567/0 14/03/2556
 10. 490รพ.กรุงเทพมอบวีลแชร์ 42 คันให้ ส.คนพิการ 857/0 14/03/2556
 11. 491มอบ ’โกคาร์ท’ คนพิการ 813/0 13/03/2556
 12. 492ขนส่ง จ.พะเยา มอบรถนั่งคนพิการ ให้กับผู้พิการมูลค่ากว่า 1.6 ล้าน... 945/0 12/03/2556
 13. 493เครือแฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป ร่วมมือจัดทำ"หนังสือเสียง" ให้คนตาบอด 1254/0 11/03/2556
 14. 494รถโดยสาร “ทาทา สตาร์บัส” มาตรฐานปลอดภัยสูงสำหรับผู้พิการ 906/0 10/03/2556
 15. 495การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ และการออกแบบเพื... 995/0 8/03/2556