ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 31

  1. 451ไอเดียช่วยได้! นศ.ลาดกระบัง พัฒนาแผ่นรองเท้าช่วยผู้ป่วยเบาหวาน 688/0 5/10/2555
  2. 452‘โลโคแมต’ หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วย..อัมพฤกษ์-อัมพาต 642/0 5/10/2555
  3. 453กทม.ผุดโครงการแท็กซี่ผู้พิการนำร่อง ๒๐ คันได้ใช้สิ้นปีนี้ 632/0 5/10/2555
  4. 454มจธ.สุดเจ๋งคว้า ๒ รางวัล งาน iCREATe ๒๐๑๒ นวัตกรรมเพื่อคนพิการแล... 773/0 5/10/2555
  5. 455เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะ... 639/0 5/10/2555
  6. 456มะกันพัฒนาชุดเก๋ช่วยผู้พิการหู 'รับรู้' สรรพเสียง 450/0 5/10/2555
  7. 457ก.ไอซีทีบุกเกาหลีดูการใช้ไอทีลดความเหลือมล้ำการศึกษา 550/0 5/10/2555
  8. 458ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 554/1 5/10/2555
  9. 459เปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟ 863/1 0/00/543