ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 31

 1. 451คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1037/0 22/02/2556
 2. 452กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 562/0 22/02/2556
 3. 453สหรัฐฯคิดค้น'ม่านตาเทียม'รักษาตาบอด 363/0 17/02/2556
 4. 454ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 539/0 16/02/2556
 5. 455บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1290/0 13/02/2556
 6. 456 e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 632/0 12/02/2556
 7. 457เครื่องช่วยฟังดิจิทัล มิติใหม่ของคน ‘หูหนวก’ 1005/0 5/10/2555
 8. 458ไอเดียช่วยได้! นศ.ลาดกระบัง พัฒนาแผ่นรองเท้าช่วยผู้ป่วยเบาหวาน 695/0 5/10/2555
 9. 459‘โลโคแมต’ หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วย..อัมพฤกษ์-อัมพาต 652/0 5/10/2555
 10. 460กทม.ผุดโครงการแท็กซี่ผู้พิการนำร่อง ๒๐ คันได้ใช้สิ้นปีนี้ 639/0 5/10/2555
 11. 461มจธ.สุดเจ๋งคว้า ๒ รางวัล งาน iCREATe ๒๐๑๒ นวัตกรรมเพื่อคนพิการแล... 785/0 5/10/2555
 12. 462เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะ... 648/0 5/10/2555
 13. 463มะกันพัฒนาชุดเก๋ช่วยผู้พิการหู 'รับรู้' สรรพเสียง 457/0 5/10/2555
 14. 464ก.ไอซีทีบุกเกาหลีดูการใช้ไอทีลดความเหลือมล้ำการศึกษา 560/0 5/10/2555
 15. 465ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 564/1 5/10/2555