ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 15

 1. 211คนพิการยื่น"คมนาคม"รถเมล์ใหม่ต้องชานต่ำทุกคัน 1002/1 29/09/2558
 2. 212'รถเมล์ชานต่ำ Low-Floor Bus ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ (1)' 1025/0 29/09/2558
 3. 213"ทางเดินแม่เหล็ก" เพื่อคนพิการทางสายตาจากถ่านไฟฉายเก่า ไอเดีย! น... 684/0 29/09/2558
 4. 214พระนครคีรีเปิดบริการลิฟต์ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ 767/0 28/09/2558
 5. 215กลุ่มคนพิการฮือค้านรมช.ช่วยคลัง โละรถเมล์ชานต่ำ ชี้เป็นนโยบายไร้... 716/0 25/09/2558
 6. 216ติดลิฟท์คนพิการไม่ทันตามศาลสั่ง 679/0 24/09/2558
 7. 217เลือก5จุดพัฒนานำร่องเพื่อคนพิการ 558/0 24/09/2558
 8. 218งานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด 836/0 22/09/2558
 9. 219เปิดโลกสื่อสาร! 'สมาร์ทโฟนอักษรเบรลล์' มิติใหม่มือถือเพื่อคนตาบอ... 551/0 22/09/2558
 10. 220"โยกเยก" ม้าโยกสร้างสรรค์ให้เด็กพิการฝึกโยก 737/0 22/09/2558
 11. 221เจ๋ง! แอพฯ เพื่อ “คนตาบอด” แจ้งเตือนเมื่อมีคน “ยิ้ม” ให้ 552/0 9/09/2558
 12. 222ทีมวิจัยไทยเจ๋ง เปิดโฉมเครื่องต้นแบบอ่านอักษรเบรลล์ เตรียมผลิตมอ... 924/0 2/09/2558
 13. 223ช่วยคนพิการได้วาดรูป 826/0 26/08/2558
 14. 224จัดนิทรรศการผู้พิการสายตาแบบ 3 มิติ 725/0 24/08/2558
 15. 225เคทีซีส่งมอบดีวีดีบทเพลงภาษามือแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก 630/0 24/08/2558