ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 11

 1. 151เปิดหาดให้คนพิการเข้าใช้บริการ 1236/0 3/05/2559
 2. 152ก้าวข้ามขีดจำกัด นิเทศศาสตร์ มน.ทำสื่อเพื่อน้องที่มองไม่เห็น 4542/0 22/04/2559
 3. 153แอปเปิลเผยแพร่เรื่องดีๆจากผู้ป่วยออทิสติก 1070/0 18/04/2559
 4. 154ไปรษณีย์ไทยปรับเว็บไซต์ เพิ่มฟีเจอร์เพื่อการเข้าถึงของผู้พิการ 1046/0 12/04/2559
 5. 155ยูเออีใช้แอพฯ ช่วยเด็กออทิสติก 1040/0 7/04/2559
 6. 156สุดยอด!! facebook เปิดตัว tool ช่วยเหลือคนตาบอดให้เข้าถึงภาพบนฟี... 727/0 7/04/2559
 7. 157ออกสติกเกอร์ไลน์ 'ภาษามือไทย' รายได้สมทบทุน ผ่าตัดประสาทหูเทียม 859/0 5/04/2559
 8. 158ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 4561/0 31/03/2559
 9. 159ขนส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช... 953/0 25/03/2559
 10. 160ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “I Walk” นวัตกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 1023/0 23/03/2559
 11. 161จังหวัดแพร่ มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการจังหวัดแพร่ 589/0 22/03/2559
 12. 162ข่าวดี! คนพิการขาขาดทั่วไทย ได้รับขาเทียมฟรี ในปี 59 902/0 21/03/2559
 13. 163จัดรถทำ "แขน-ขาเทียม" ให้คนพิการถึงชุมชนฟรี ทั่วประเทศในปี 2559 717/0 16/03/2559
 14. 164จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ราคาถูกกว่านำเข้... 800/0 15/03/2559
 15. 165เรือกอนโดลาสำหรับผู้พิการ 949/0 14/03/2559