กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

กว่า 10 ปี ที่กลุ่มผู้พิการเรียกร้องสิทธิการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร จนเป็นคดีความมาอย่างยาวนาน

วันที่ (18 พ.ค.2560) กลุ่มคนพิการในนาม ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ รวมตัวกันที่ศาลแพ่งรัชดา ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งวันนี้ ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในคดีที่นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์อายุ 50 ปี ผู้พิการนั่งรถวิลแชร์ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มคนพิการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวม 98 คน ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ กทม.ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างลิฟท์โดยสารแก่ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ครบทั้ง 23 สถานี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงยื่นฟ้องทางแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 1,440,000 บาทต่อคน โดยคำนวนเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งศาลปกครอง แต่ภายหลัง กทม.ได้ต่อสู้คดี ให้เหตุผลคัดค้าน 2 ประเด็น คือคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่ เพราะผู้พิการควรเป็นผู้เสียหายที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจำ ไม่ใช่คนพิการทั่วไป กทม.จึงเห็นว่าฟ้องแบบกลุ่มไม่ได้ ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้ผู้บริหาร กทม.แสดงความจริงใจแก้ปัญหา และไม่ควรดึงเรื่องให้ล่าช้า เพราะจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของขนส่งสาธารณะ

คดีนี้ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ยื่นฟ้อง กทม.มาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านมากว่า 8 ปี กระทั่งศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ กทม.จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 สถานี ภายในเวลา 1 ปี คือภายในวันที่ 21 มกราคม 2559 แต่ทางเครือข่ายพบว่า กทม.ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 19 เท่านั้น โดยติดตั้งลิฟท์ 2 ฝั่งถนน 5 สถานี ติดตั้งฝั่งเดียว 6 สถานี ขณะที่ทางลาด อุปกรณ์พาขึ้นลงรถไฟฟ้า อักษรเบรลล์ ป้ายติดประกาศ ป้ายบอกทาง อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น

ขอบคุณ... https://news.thaipbs.or.th/content/262585

ที่มา: news.thaipbs.or.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 19/05/2560 เวลา 13:32:04 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน กว่า 10 ปี ที่กลุ่มผู้พิการเรียกร้องสิทธิการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร จนเป็นคดีความมาอย่างยาวนาน วันที่ (18 พ.ค.2560) กลุ่มคนพิการในนาม ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ รวมตัวกันที่ศาลแพ่งรัชดา ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งวันนี้ ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในคดีที่นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์อายุ 50 ปี ผู้พิการนั่งรถวิลแชร์ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มคนพิการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวม 98 คน ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ กทม.ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างลิฟท์โดยสารแก่ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ครบทั้ง 23 สถานี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงยื่นฟ้องทางแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 1,440,000 บาทต่อคน โดยคำนวนเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งศาลปกครอง แต่ภายหลัง กทม.ได้ต่อสู้คดี ให้เหตุผลคัดค้าน 2 ประเด็น คือคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่ เพราะผู้พิการควรเป็นผู้เสียหายที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจำ ไม่ใช่คนพิการทั่วไป กทม.จึงเห็นว่าฟ้องแบบกลุ่มไม่ได้ ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้ผู้บริหาร กทม.แสดงความจริงใจแก้ปัญหา และไม่ควรดึงเรื่องให้ล่าช้า เพราะจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของขนส่งสาธารณะ คดีนี้ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ยื่นฟ้อง กทม.มาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านมากว่า 8 ปี กระทั่งศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ กทม.จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 สถานี ภายในเวลา 1 ปี คือภายในวันที่ 21 มกราคม 2559 แต่ทางเครือข่ายพบว่า กทม.ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 19 เท่านั้น โดยติดตั้งลิฟท์ 2 ฝั่งถนน 5 สถานี ติดตั้งฝั่งเดียว 6 สถานี ขณะที่ทางลาด อุปกรณ์พาขึ้นลงรถไฟฟ้า อักษรเบรลล์ ป้ายติดประกาศ ป้ายบอกทาง อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น ขอบคุณ... https://news.thaipbs.or.th/content/262585

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...