มิชลินหนุนกทม.บริการรถเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

แสดงความคิดเห็น

มิชลินเข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร

น.ส. เมลานี เซอการด์ วัย 21 ปี มีอากมิชลินเข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร ารดาวน์ซินโดรมทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์

มิชลินลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนยางรถยนต์ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้รถโดยสารมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ

เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว สิ่งที่มิชลินให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยมีพันธกิจมุ่งเน้นการสร้างการสัญจรที่ดีกว่าสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ดังนั้นมิชลินจึงได้เข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนยางมิชลินจำนวน 120 เส้นให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในโครงการ พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นแล้ว ยางรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นมิชลินจึงให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในระยะแรก กทม.ได้ทดลองเดินรถเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ส่วนระยะที่สอง เป็นการขยายผลโครงการฯ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่ง กทม. จะจัดหารถเพิ่มเติมในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่โดยสาร

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2621978

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย24มี.ค.60
วันที่โพสต์: 24/03/2560 เวลา 10:16:55 ดูภาพสไลด์โชว์ มิชลินหนุนกทม.บริการรถเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มิชลินเข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร น.ส. เมลานี เซอการด์ วัย 21 ปี มีอากมิชลินเข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร ารดาวน์ซินโดรมทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ มิชลินลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนยางรถยนต์ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้รถโดยสารมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว สิ่งที่มิชลินให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยมีพันธกิจมุ่งเน้นการสร้างการสัญจรที่ดีกว่าสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ดังนั้นมิชลินจึงได้เข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนยางมิชลินจำนวน 120 เส้นให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในโครงการ พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นแล้ว ยางรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นมิชลินจึงให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในระยะแรก กทม.ได้ทดลองเดินรถเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ส่วนระยะที่สอง เป็นการขยายผลโครงการฯ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่ง กทม. จะจัดหารถเพิ่มเติมในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่โดยสาร ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2621978

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...