คนพิการนัดรวมพล!! ฟังไต่สวนคดีฟ้อง กทม.

แสดงความคิดเห็น

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าร่วมฟังการไต่สวนคดีระหว่างกลุ่มคนพิการและ กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(21 มี.ค. ) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ, มูลนิธิพระมหาไถ่ และอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน จะเข้าร่วมฟังการไต่สวนคดีระหว่างกลุ่มคนพิการและ กทม. ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตามกำหนดการดังนี้

08.00 น. รวมตัว ณ ด้านหน้าศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพฯ

08.21 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและทยอยขึ้นสู่ห้องพิจารณาคดี (ห้อง 709)

09.00 - 12.00 น. การไต่สวน

12.30 น. รวมตัวชั้นล่างด้านหลังศาลแพ่ง (ใช้ลิฟท์ที่ลงถึงชั้นล่าง)

รับประทานอาหารและแยกย้ายกันกลับ

คดีนี้กลุ่มคนพิการ ได้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานคร รายละ 1.4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นวันละ 4 พันบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จนกว่า กทม. จะดำเนินการติดตั้งลิฟท์และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จ

การไต่สวนในวันที่ 21 มีนาคมนี้ เป็นการพิจารณากรณีที่คนพิการได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่ม คือคนพิการ 1 คนฟ้องในนามคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เสียหายจากกรณีที่ กทม. ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/regional/266216

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 21/03/2560 เวลา 11:04:19 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการนัดรวมพล!! ฟังไต่สวนคดีฟ้อง กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าร่วมฟังการไต่สวนคดีระหว่างกลุ่มคนพิการและ กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(21 มี.ค. ) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ, มูลนิธิพระมหาไถ่ และอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน จะเข้าร่วมฟังการไต่สวนคดีระหว่างกลุ่มคนพิการและ กทม. ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตามกำหนดการดังนี้ 08.00 น. รวมตัว ณ ด้านหน้าศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพฯ 08.21 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและทยอยขึ้นสู่ห้องพิจารณาคดี (ห้อง 709) 09.00 - 12.00 น. การไต่สวน 12.30 น. รวมตัวชั้นล่างด้านหลังศาลแพ่ง (ใช้ลิฟท์ที่ลงถึงชั้นล่าง) รับประทานอาหารและแยกย้ายกันกลับ คดีนี้กลุ่มคนพิการ ได้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานคร รายละ 1.4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นวันละ 4 พันบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จนกว่า กทม. จะดำเนินการติดตั้งลิฟท์และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จ การไต่สวนในวันที่ 21 มีนาคมนี้ เป็นการพิจารณากรณีที่คนพิการได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่ม คือคนพิการ 1 คนฟ้องในนามคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เสียหายจากกรณีที่ กทม. ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/regional/266216

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...