คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย

เชียงราย - รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตระเวนส่องโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะเชียงรายเพื่อคนพิการดูทั้งสนามบินแม่ฟ้าหลวง-ท่ารถ-ท่าเรือติงสถานีรถโดยสารทั่วประเทศยังต้องปรับปรุง

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย

วันที่ (8 มี.ค.) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายวิสูตร คำยอด ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

นายสมศักดิ์กล่าวว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการระยะแรก และระยะที่ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้แล้ว ส่วนระยะที่ 3 จะดำเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 34 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงราย ,เชียงใหม่ ,แพร่ ,สุโขทัย ,พิษณุโลก ,ตาก ,เพชรบูรณ์ ,กำแพงเพชร ,พิจิตร ,นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,สุพรรณบุรีและลพบุรี

ในระยะที่ 3 นี้ ได้เลือกเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องเพราะมีศักยภาพด้านการคมนาคม และมีผู้ไปใช้บริการมากขึ้น จากการตรวจสอบก็พบว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความพร้อมกว่า 90% มีระบบอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เพื่อผู้พิการ จุดจอดรถ,ลิฟท์,อักษรเบลและเสียงเพื่อคนตาบอดห้องน้ำเพื่อผู้พิการมีบริการล้อเข็นเป็นต้น

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย

“ตอนนี้คงเหลือเพียงการปรับเรื่องความลาดชันของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน” นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกแล้ว ถือว่ายังไม่สามารถให้บริการได้ถึงขั้นนี้ ยังขาดแคลนหลายเรื่อง เช่น ที่จอดรถคนพิการ ทางเข้าออก ป้ายสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ซึ่งได้แจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ เพราะเชียงรายถือเป็นสถานีนานาชาติที่มีคนต่างประเทศมาใช้บริการด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรื้อกันใหม่หมด รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทั่วประเทศที่ยังเป็นลักษณะนี้อยู่

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนจะไปดูด้านท่าเรือแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยโครงการระยะที่ 3 นี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 จากนั้นจะเป็นระยะที่ 4 เพื่อให้สถานที่ทางคมนาคมทั้งท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการใช้บริการของคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุตามกฎกระทรวงคมนาคมที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556 ต่อไป

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023820 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 9/03/2560 เวลา 13:09:45 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย เชียงราย - รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตระเวนส่องโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะเชียงรายเพื่อคนพิการดูทั้งสนามบินแม่ฟ้าหลวง-ท่ารถ-ท่าเรือติงสถานีรถโดยสารทั่วประเทศยังต้องปรับปรุง นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย วันที่ (8 มี.ค.) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายวิสูตร คำยอด ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม นายสมศักดิ์กล่าวว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการระยะแรก และระยะที่ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้แล้ว ส่วนระยะที่ 3 จะดำเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 34 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงราย ,เชียงใหม่ ,แพร่ ,สุโขทัย ,พิษณุโลก ,ตาก ,เพชรบูรณ์ ,กำแพงเพชร ,พิจิตร ,นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,สุพรรณบุรีและลพบุรี ในระยะที่ 3 นี้ ได้เลือกเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องเพราะมีศักยภาพด้านการคมนาคม และมีผู้ไปใช้บริการมากขึ้น จากการตรวจสอบก็พบว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความพร้อมกว่า 90% มีระบบอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เพื่อผู้พิการ จุดจอดรถ,ลิฟท์,อักษรเบลและเสียงเพื่อคนตาบอดห้องน้ำเพื่อผู้พิการมีบริการล้อเข็นเป็นต้น นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคนพิการทดสอบการเข้าถึงบริการของสนามบินเชียงราย “ตอนนี้คงเหลือเพียงการปรับเรื่องความลาดชันของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน” นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกแล้ว ถือว่ายังไม่สามารถให้บริการได้ถึงขั้นนี้ ยังขาดแคลนหลายเรื่อง เช่น ที่จอดรถคนพิการ ทางเข้าออก ป้ายสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ซึ่งได้แจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ เพราะเชียงรายถือเป็นสถานีนานาชาติที่มีคนต่างประเทศมาใช้บริการด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรื้อกันใหม่หมด รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทั่วประเทศที่ยังเป็นลักษณะนี้อยู่ นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนจะไปดูด้านท่าเรือแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยโครงการระยะที่ 3 นี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 จากนั้นจะเป็นระยะที่ 4 เพื่อให้สถานที่ทางคมนาคมทั้งท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการใช้บริการของคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุตามกฎกระทรวงคมนาคมที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556 ต่อไป ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023820

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...