อัศวินเปิดใช้งานลิฟต์คนพิการ BTS เพิ่ม 4 สถานี

แสดงความคิดเห็น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานลิฟต์คนพิการสถานีบีทีเอสเพิ่ม 4 สถานี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการสามารถเดินทางในระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเท่าเทียมและสะดวกมากที่สุด โดยได้เปิดใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการพร้อมกัน 4 สถานี รวม 11 ตัว ประกอบด้วย สถานีราชดำริ จำนวน 3 ตัว สถานีพร้อมพงษ์ จำนวน 3 ตัว สถานีทองหล่อ จำนวน 3 ตัว และสถานีอ่อนนุช จำนวน 2 ตัว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะทยอยเปิดให้บริการ คาดว่าจะก่อสร้างและเปิดลิฟต์คนพิการบริเวณสถานีบีทีเอสได้ทั้งหมดภายในปี 2560

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีแผนงานติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้บันได หรือ บันไดเลื่อน บริเวณสถานีบีทีเอส จากชั้นพื้นดินขึ้นสู่ชั้นจำหน่ายตั๋วและจากชั้นจำหน่ายตั๋วถึงบริเวณชานชาลา เพิ่มเติมใน 19 สถานี รวมจำนวน 56 ตัว จากสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด 23 สถานี นอกจากนี้ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ทางลาด ทางเดินสำหรับคนพิการ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2177874/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 6/03/2560 เวลา 10:14:28 ดูภาพสไลด์โชว์ อัศวินเปิดใช้งานลิฟต์คนพิการ BTS เพิ่ม 4 สถานี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานลิฟต์คนพิการสถานีบีทีเอสเพิ่ม 4 สถานี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการสามารถเดินทางในระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเท่าเทียมและสะดวกมากที่สุด โดยได้เปิดใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการพร้อมกัน 4 สถานี รวม 11 ตัว ประกอบด้วย สถานีราชดำริ จำนวน 3 ตัว สถานีพร้อมพงษ์ จำนวน 3 ตัว สถานีทองหล่อ จำนวน 3 ตัว และสถานีอ่อนนุช จำนวน 2 ตัว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะทยอยเปิดให้บริการ คาดว่าจะก่อสร้างและเปิดลิฟต์คนพิการบริเวณสถานีบีทีเอสได้ทั้งหมดภายในปี 2560 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีแผนงานติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้บันได หรือ บันไดเลื่อน บริเวณสถานีบีทีเอส จากชั้นพื้นดินขึ้นสู่ชั้นจำหน่ายตั๋วและจากชั้นจำหน่ายตั๋วถึงบริเวณชานชาลา เพิ่มเติมใน 19 สถานี รวมจำนวน 56 ตัว จากสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด 23 สถานี นอกจากนี้ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ทางลาด ทางเดินสำหรับคนพิการ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2177874/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...