ศาลเลื่อนไต่สวนคนพิการวีลแชร์ฟ้อง กทม.ไม่สร้างลิฟต์ BTS นัดอีกครั้ง 21 มี.ค.

แสดงความคิดเห็น

ผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง กรณีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ไม่สร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 23 สถานี

MGR Online – ศาลแพ่งเลื่อนไต่สวนคำร้องคนพิการวีลแชร์ ฟ้อง กทม.แบบกลุ่ม 98 ราย ไม่สร้างลิฟต์BTSให้ครบทั้ง23สถานีนัดอีกครั้ง21มี.ค.นี้

วันที่ (17 ก.พ.) ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องขอยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในคดีหมายเลขดำที่ พ.246/2560 ที่นายสุพรธรรม มงคลสวัสดิ์ อายุ 50 ปี ผู้พิการนั่งรถวีลแชร์ซึ่งเป็นครูและเลขานุการโรงเรียนวัดมหาไถ่ เป็นผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวม 98 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครเป็นจำเลยเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย 361,000 บาทต่อคน ค่าเสียหายคำนวณจากการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การไม่ได้รับความสะดวกต่างๆ ที่คำนวณเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 59 ที่ครบกำหนดต้องดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างลิฟต์โดยสารอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ให้ครบทั้ง 23 สถานี โดยนายสุพรธรรมได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา

ผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง กรณีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ไม่สร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 23 สถานี

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งเลื่อนนัดการไต่สวนคำร้องขอยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มออกไปก่อน เนื่องจากมีการส่งหมายแจ้งการฟ้องให้ กทม.ทราบเมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาซึ่ง กทม.ยังไม่ได้ทำให้การคัดค้านเข้ามาส่งศาล ดังนั้นจึงนัดไต่สวนใหม่ในวันที่ 21 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

นายสนธิพงศ์กล่าวอีกว่า การไต่สวนคำร้องได้เตรียมพยานซึ่งเป็นผู้พิการขา เข้าเบิกความเพื่อให้ศาลพิจารณา โดยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนั้นระบุว่า ผู้พิการมีสิทธิเสรีภาพที่จะเดินทางโดยสะดวก แต่กลับขาดประโยชน์จากการใช้โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อลิฟต์โดยสารขึ้นไปบนสถานีนั้นมีการจัดสร้างเพียง 3 สถานี จากทั้งหมด 23 สถานี ในขณะที่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ถึงจะมีการสร้างลิฟต์โดยสารแต่ก็ไม่ครบทุกทางขึ้นลง กลุ่มโจทก์มุ่งหวังว่าการยื่นฟ้องจะทำให้บริษัทที่รับผิดชอบการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างให้ครบทุกสถานีเพื่อให้คนพิการได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเท่าเทียมคนทั่วไป

ขณะที่การฟ้องนี้ล่าสุดได้ขอแก้คำฟ้องเพิ่มเติมในส่วนค่าเสียด้วย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 กำหนดให้สิทธิไว้ว่า หากเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ หากศาลพิจารณาเชิงลงโทษ สามารถกำหนดค่าเสียหาให้ได้สูงสุด 4 เท่าจากค่าเสียหายที่แท้จริง ดังนั้น ตนจึงขออนุญาตศาลแพ่งแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมค่าเสียหาย จากเดิม 360,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 1,440,000 บาทต่อราย โดยขอยื่นฟ้องตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด ไม่เกิน 4 เท่าจากเดิมที่เราคำนวณค่าใช้จ่ายจริงในมูลค่าต่ำสุด ซึ่งศาลแพ่งก็มีคำสั่งอนุญาตให้เราแก้ไขคำฟ้องได้ ส่วนคดีนี้ศาลจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นดุลยพินิจ

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9600000016805 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 20/02/2560 เวลา 09:30:08 ดูภาพสไลด์โชว์ ศาลเลื่อนไต่สวนคนพิการวีลแชร์ฟ้อง กทม.ไม่สร้างลิฟต์ BTS นัดอีกครั้ง 21 มี.ค.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง กรณีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ไม่สร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 23 สถานี MGR Online – ศาลแพ่งเลื่อนไต่สวนคำร้องคนพิการวีลแชร์ ฟ้อง กทม.แบบกลุ่ม 98 ราย ไม่สร้างลิฟต์BTSให้ครบทั้ง23สถานีนัดอีกครั้ง21มี.ค.นี้ วันที่ (17 ก.พ.) ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องขอยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในคดีหมายเลขดำที่ พ.246/2560 ที่นายสุพรธรรม มงคลสวัสดิ์ อายุ 50 ปี ผู้พิการนั่งรถวีลแชร์ซึ่งเป็นครูและเลขานุการโรงเรียนวัดมหาไถ่ เป็นผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวม 98 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครเป็นจำเลยเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย 361,000 บาทต่อคน ค่าเสียหายคำนวณจากการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การไม่ได้รับความสะดวกต่างๆ ที่คำนวณเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 59 ที่ครบกำหนดต้องดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างลิฟต์โดยสารอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ให้ครบทั้ง 23 สถานี โดยนายสุพรธรรมได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา ผู้แทนกลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง กรณีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ไม่สร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 23 สถานี ต่อมาเวลา 12.00 น. นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งเลื่อนนัดการไต่สวนคำร้องขอยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มออกไปก่อน เนื่องจากมีการส่งหมายแจ้งการฟ้องให้ กทม.ทราบเมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาซึ่ง กทม.ยังไม่ได้ทำให้การคัดค้านเข้ามาส่งศาล ดังนั้นจึงนัดไต่สวนใหม่ในวันที่ 21 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น. นายสนธิพงศ์กล่าวอีกว่า การไต่สวนคำร้องได้เตรียมพยานซึ่งเป็นผู้พิการขา เข้าเบิกความเพื่อให้ศาลพิจารณา โดยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนั้นระบุว่า ผู้พิการมีสิทธิเสรีภาพที่จะเดินทางโดยสะดวก แต่กลับขาดประโยชน์จากการใช้โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อลิฟต์โดยสารขึ้นไปบนสถานีนั้นมีการจัดสร้างเพียง 3 สถานี จากทั้งหมด 23 สถานี ในขณะที่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ถึงจะมีการสร้างลิฟต์โดยสารแต่ก็ไม่ครบทุกทางขึ้นลง กลุ่มโจทก์มุ่งหวังว่าการยื่นฟ้องจะทำให้บริษัทที่รับผิดชอบการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างให้ครบทุกสถานีเพื่อให้คนพิการได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเท่าเทียมคนทั่วไป ขณะที่การฟ้องนี้ล่าสุดได้ขอแก้คำฟ้องเพิ่มเติมในส่วนค่าเสียด้วย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 กำหนดให้สิทธิไว้ว่า หากเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ หากศาลพิจารณาเชิงลงโทษ สามารถกำหนดค่าเสียหาให้ได้สูงสุด 4 เท่าจากค่าเสียหายที่แท้จริง ดังนั้น ตนจึงขออนุญาตศาลแพ่งแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมค่าเสียหาย จากเดิม 360,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 1,440,000 บาทต่อราย โดยขอยื่นฟ้องตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด ไม่เกิน 4 เท่าจากเดิมที่เราคำนวณค่าใช้จ่ายจริงในมูลค่าต่ำสุด ซึ่งศาลแพ่งก็มีคำสั่งอนุญาตให้เราแก้ไขคำฟ้องได้ ส่วนคดีนี้ศาลจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นดุลยพินิจ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9600000016805

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...