2 ปี ลิฟต์บนรถไฟฟ้า 'เพื่อคนพิการ' ยังไปไม่ถึงไหน

แสดงความคิดเห็น

สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส

by ณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์

ครบ 2 ปีแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์ขึ้นลงสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีลิฟต์สำหรับผู้พิการบนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส เกิดขึ้นเพื่อต้องการแก้ปัญหา เรื่องการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ให้มีความคล่องตัวและสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่รถไฟฟ้ากลับไม่ได้เข้าถึงคนพิการ อย่างเต็มรูปแบบและไม่สามารถใช้ได้โดยลำพัง หรือหากมีความจำเป็น จะใช้ก็เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ทุลักทุเล เพราะการออกแบบก่อสร้างสถานี ไม่มีลิฟต์ ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม

พ.ศ. 2538 กลุ่มคนพิการยื่นเรื่องฟ้องกรุงเทพมหานคร และ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ข้อหาร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ต่อศาลปกครอง

22 กันยายน 2552 ศาลตัดสินยกฟ้อง ด้วยเหตุผล มีพ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดรายละเอียดของอาคาร สถานี และ ยานพาหนะ ที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการแต่อย่างใด

22 กันยายน 2552 นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความเสมอภาค กับพรรคพวก ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสูด

21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์ขึ้นลงสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี และให้จัดทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำสั่งศาลให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี หลังจากมีคำพิพากษา

20 มกราคม 2559 ครบรอบ 1 ปี หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บีทีเอส-กรุงเทพฯ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก แต่กลับไร้ความคืบหน้า-ใช้งานไม่ได้จริง

21 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ ออกมาขอโทษต่อผู้โดยสารด้วยการแจกใบปลิวบนสถานี รวมทั้งขออภัยต่อผู้พิการทุกท่านด้วย กรณีดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเลือกพื้นที่ในการสร้างลิฟต์

20 มกราคม 2560 ครบ 2 ปีแล้วที่คนพิการไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าบีทีเอส ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพฯ ต่อศาลแพ่ง กรณีที่ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำสั่งศาล

ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/thailand/454956.html

ที่มา: news.voicetv.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 24/01/2560 เวลา 09:25:41 ดูภาพสไลด์โชว์ 2 ปี ลิฟต์บนรถไฟฟ้า 'เพื่อคนพิการ' ยังไปไม่ถึงไหน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส by ณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ ครบ 2 ปีแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์ขึ้นลงสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีลิฟต์สำหรับผู้พิการบนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส เกิดขึ้นเพื่อต้องการแก้ปัญหา เรื่องการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ให้มีความคล่องตัวและสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่รถไฟฟ้ากลับไม่ได้เข้าถึงคนพิการ อย่างเต็มรูปแบบและไม่สามารถใช้ได้โดยลำพัง หรือหากมีความจำเป็น จะใช้ก็เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ทุลักทุเล เพราะการออกแบบก่อสร้างสถานี ไม่มีลิฟต์ ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม พ.ศ. 2538 กลุ่มคนพิการยื่นเรื่องฟ้องกรุงเทพมหานคร และ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ข้อหาร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ต่อศาลปกครอง 22 กันยายน 2552 ศาลตัดสินยกฟ้อง ด้วยเหตุผล มีพ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดรายละเอียดของอาคาร สถานี และ ยานพาหนะ ที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการแต่อย่างใด 22 กันยายน 2552 นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความเสมอภาค กับพรรคพวก ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสูด 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์ขึ้นลงสำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี และให้จัดทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำสั่งศาลให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี หลังจากมีคำพิพากษา 20 มกราคม 2559 ครบรอบ 1 ปี หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บีทีเอส-กรุงเทพฯ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก แต่กลับไร้ความคืบหน้า-ใช้งานไม่ได้จริง 21 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ ออกมาขอโทษต่อผู้โดยสารด้วยการแจกใบปลิวบนสถานี รวมทั้งขออภัยต่อผู้พิการทุกท่านด้วย กรณีดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเลือกพื้นที่ในการสร้างลิฟต์ 20 มกราคม 2560 ครบ 2 ปีแล้วที่คนพิการไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าบีทีเอส ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพฯ ต่อศาลแพ่ง กรณีที่ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำสั่งศาล ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/thailand/454956.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...