"พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา"

แสดงความคิดเห็น

นายสมชัย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งเดินชมประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นที่จำลองเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนต่างๆ และยังมีการ์ตูนแอนิเมชั่นทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" ให้ชม ภายในงานควบคู่กับปูนปั้น โดยนักเรียนผู้พิการทางสายตาได้เดินชมนิทรรศการประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นเรื่อง "พระมหาชนก" โดยการใช้มือสัมผัสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ค่อยใช้เสียงอธิบายเรื่องราวพร้อมกับมีการ์ตูนแอนิเมชั่นทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" เปิดคู่ให้เสียงประกอบไปด้วยเพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา ได้เข้าใจเนื้อหาและเห็นภาพในสิ่งที่ตนได้สัมผัส" "ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ที่ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378507290/ (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 30/06/2559 เวลา 10:24:11 ดูภาพสไลด์โชว์ "พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(นักเรียนคนพิการทางสายตาได้เดินชมนิทรรศการประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นเรื่อง "พระมหาชนก") (นักเรียนคนพิการทางสายตาได้เดินชมนิทรรศการประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นเรื่อง "พระมหาชนก") (นักเรียนคนพิการทางสายตาได้เดินชมนิทรรศการประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นเรื่อง "พระมหาชนก") นายสมชัย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งเดินชมประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นที่จำลองเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนต่างๆ และยังมีการ์ตูนแอนิเมชั่นทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" ให้ชม ภายในงานควบคู่กับปูนปั้น โดยนักเรียนผู้พิการทางสายตาได้เดินชมนิทรรศการประติมากรรมงานศิลป์ปูนปั้นเรื่อง "พระมหาชนก" โดยการใช้มือสัมผัสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ค่อยใช้เสียงอธิบายเรื่องราวพร้อมกับมีการ์ตูนแอนิเมชั่นทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" เปิดคู่ให้เสียงประกอบไปด้วยเพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา ได้เข้าใจเนื้อหาและเห็นภาพในสิ่งที่ตนได้สัมผัส" "ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ที่ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378507290/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...