คนแก่-เด็ก-คนพิการเฮ! ครม.ไฟเขียวลดหย่อน-ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง-ใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล

แสดงความคิดเห็น

รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2543จำนวน3ฉบับดังนี้

1.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน พ.ศ..... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด42บาท

โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการโดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

2.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พ.ศ. ... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจน จำนวน 4 แห่ง โดยกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อ 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าชั่วโมงละ 20 บาท ส่วนอัตราบริการค่าจอดรถรายเดือนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน

3.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 70 บาท และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม

โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับลดหย่อนค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ 1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตร

ยกเว้นค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการ โดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

ขอบคุณ... http://prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467113049

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 29/06/2559 เวลา 10:32:22 ดูภาพสไลด์โชว์ คนแก่-เด็ก-คนพิการเฮ! ครม.ไฟเขียวลดหย่อน-ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง-ใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2543จำนวน3ฉบับดังนี้ 1.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน พ.ศ..... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด42บาท โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการโดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ 2.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พ.ศ. ... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจน จำนวน 4 แห่ง โดยกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อ 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าชั่วโมงละ 20 บาท ส่วนอัตราบริการค่าจอดรถรายเดือนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน 3.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ... สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 70 บาท และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับลดหย่อนค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ 1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตร ยกเว้นค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการ โดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ ขอบคุณ... http://prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467113049

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...