โครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตาขอเชิญชมนิทรรศการภาพปูนปั้นผสมสื่อมัลติมีเดีย

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตาขอเชิญชมนิทรรศการภาพปูนปั้นผสมสื่อมัลติมีเดีย

โครงการ พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยบริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บมจ.แพลน บี มีเดีย, บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรง มิสทิน ขอเชิญชวนผู้พิการทางสายตา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมชม

นิทรรศการประติมากรรมปูนปั้นและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" ในโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและปัญญา ซึ่งเป็นการจัดแสดงประติมากรรมปูนปั้น ในลักษณะกำแพงภาพนูนต่ำ โดยใช้มือในการสัมผัส และรับฟังเสียงจากสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ก่อเกิดจินตนาการในการเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในด้านความเพียรและปัญญา

ทั้งนี้ นิทรรศการยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมชมนิทรรศการได้ด้วย สำหรับเด็ก-เยาวชน ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีสายตาปกติจะได้รับแจกผ้าคาดตา เพื่อปิดดวงตาและใช้มือในการสัมผัสนิทรรศการภาพปูนปั้น เพื่อให้เข้าใจและสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้พิการทางสายตา นอกจากนิทรรศการประติมากรรมภาพปูนปั้นนูนต่ำ ประกอบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวแล้ว ภายในงานได้จัดเตรียมกิจกรรมเวิร์กชอป "ปั้นดินให้เป็นเธอ" โดยให้ปิดตาปั้นดินตามจินตนาการของตนและจัดแสดงผลงานการปั้นในบริเวณดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยุพา สดแสงสุก 086 888 2323 จิดาภา ประมวลทรัพย์ 081 817 7153

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2448833

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 24/06/2559 เวลา 10:30:51 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตาขอเชิญชมนิทรรศการภาพปูนปั้นผสมสื่อมัลติมีเดีย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตาขอเชิญชมนิทรรศการภาพปูนปั้นผสมสื่อมัลติมีเดีย โครงการ พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยบริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บมจ.แพลน บี มีเดีย, บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรง มิสทิน ขอเชิญชวนผู้พิการทางสายตา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมชม นิทรรศการประติมากรรมปูนปั้นและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" ในโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและปัญญา ซึ่งเป็นการจัดแสดงประติมากรรมปูนปั้น ในลักษณะกำแพงภาพนูนต่ำ โดยใช้มือในการสัมผัส และรับฟังเสียงจากสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ก่อเกิดจินตนาการในการเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในด้านความเพียรและปัญญา ทั้งนี้ นิทรรศการยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมชมนิทรรศการได้ด้วย สำหรับเด็ก-เยาวชน ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีสายตาปกติจะได้รับแจกผ้าคาดตา เพื่อปิดดวงตาและใช้มือในการสัมผัสนิทรรศการภาพปูนปั้น เพื่อให้เข้าใจและสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้พิการทางสายตา นอกจากนิทรรศการประติมากรรมภาพปูนปั้นนูนต่ำ ประกอบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวแล้ว ภายในงานได้จัดเตรียมกิจกรรมเวิร์กชอป "ปั้นดินให้เป็นเธอ" โดยให้ปิดตาปั้นดินตามจินตนาการของตนและจัดแสดงผลงานการปั้นในบริเวณดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยุพา สดแสงสุก 086 888 2323 จิดาภา ประมวลทรัพย์ 081 817 7153 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2448833

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...