จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

เมื่อบ่ายวันที่ (15 มิถุนายน 2559) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนดำเนินงานชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก อาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานที่อื่นๆ ที่คนพิการจะต้องไป หรือติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆ ส่วนใหญ่จะ ไม่มีสิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทำให้คนพิการได้รับความเดือดร้อน จังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดแผนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน 5 ประเภท สำหรับคนพิการ ได้แก่ 1. ที่จอดรถ 2. ทางลาด 3. ห้องน้ำ 4. ป้ายสัญลักษณ์ 5. ศูนย์บริการข้อมูล โดยมุ่งให้สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ สถานที่สำคัญอื่นๆ จะต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ดังกล่าว

นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังมีแผนที่จะจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ตามหลักการ อารยสถาปัตย์ ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ ใช้งานง่าย การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ ใช้แรงน้อย และมีขนาดพื้นที่ ที่เหมาะสมแก่การเข้าถึง และใช้งานได้ในเบื้องต้นมีแผนที่จะจัดสร้างอารยสถาปัตย์ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, วัดจามเทวี, วัดมหาวัน, วัดสันป่ายางหลวง, วัดพระคงฤาษี, วัดต้นแก้ว, วัดพระยืน, โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม, วัดบ้านปาง และวัดพระพุทธบาทตากผ้า ทั้งจะจัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการมีรายได้ จากงานอาชีพของตนด้วย

ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160615163122

ที่มา: fang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 17/06/2559 เวลา 09:36:19 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เมื่อบ่ายวันที่ (15 มิถุนายน 2559) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนดำเนินงานชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก อาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานที่อื่นๆ ที่คนพิการจะต้องไป หรือติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆ ส่วนใหญ่จะ ไม่มีสิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทำให้คนพิการได้รับความเดือดร้อน จังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดแผนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน 5 ประเภท สำหรับคนพิการ ได้แก่ 1. ที่จอดรถ 2. ทางลาด 3. ห้องน้ำ 4. ป้ายสัญลักษณ์ 5. ศูนย์บริการข้อมูล โดยมุ่งให้สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ สถานที่สำคัญอื่นๆ จะต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ดังกล่าว นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังมีแผนที่จะจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ตามหลักการ อารยสถาปัตย์ ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ ใช้งานง่าย การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ ใช้แรงน้อย และมีขนาดพื้นที่ ที่เหมาะสมแก่การเข้าถึง และใช้งานได้ในเบื้องต้นมีแผนที่จะจัดสร้างอารยสถาปัตย์ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, วัดจามเทวี, วัดมหาวัน, วัดสันป่ายางหลวง, วัดพระคงฤาษี, วัดต้นแก้ว, วัดพระยืน, โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม, วัดบ้านปาง และวัดพระพุทธบาทตากผ้า ทั้งจะจัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการมีรายได้ จากงานอาชีพของตนด้วย ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160615163122

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...