AIS กดปุ่มเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการแพร่ เผยอีก 2-5 ปีเปิดครบทุกภาคแน่

แสดงความคิดเห็น

โครงการเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

แพร่ - AIS เดินหน้าเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการเมืองแพร่ เป็นแห่งที่ 9 พร้อมวางเป้าอีก 2-5 ปี เปิดครบทุกภาคแน่ เผย 4 ปีรับผู้พิการเข้าทำงานแล้วเกือบร้อยคน ย้ำคนพิการทำงานได้เหมือนคนปกติ แถมบางคนดีกว่าด้วยซ้ำ

เมื่อวันที่ (18 พ.ค.) นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีนางอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่, นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, น.ส.ใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือเอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ร่วมพิธี

โครงการเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

นางวิไล กล่าวว่า ความจริงแล้วประเทศไทยมีกฎหมายบังคับว่าถ้ากิจการใดมีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน 2 คนอยู่แล้ว และถ้าบริษัทใดไม่สะดวกก็สามารถนำเงินชดเชยเข้ากองทุนได้ โดยที่ไม่ต้องว่าจ้างผู้พิการ แต่เอไอเอสสามารถทำธุรกิจได้เพราะสังคม ดังนั้นจึงคิดช่วยเหลือสังคม ผู้คน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ส่วนที่ถือว่าพิเศษ คือ การดูแลผู้พิการ อาทิ กลุ่มดาวซินโดรม ออทิสติก ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงผู้พิการทางสายตา บริษัทฯ จึงทำการศึกษาดูว่าคนกลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างไร จนพบว่าผู้พิการเหล่านี้มีความสามารถ เมื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริม เช่น แอปพลิเคชันตาทิพย์ แอปพลิเคชันอ่านข้อความ ฯลฯซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนผู้พิการทำให้การทำงานศูนย์คอลเซ็นเตอร์โดยผู้พิการเกิดขึ้นได้

โดยแนวคิดนี้เริ่มมาเมื่อ 4 ปีก่อน รับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้าง-สิทธิเท่ากับคนปกติ จำนวน 86 คน และเปิดศูนย์ฯที่จังหวัดแพร่ เป็นแห่งที่ 9 แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งเปิดศูนย์ดังกล่าวต่อไป คาดว่าในอีก 2-5 ปีข้างหน้า จะสามารถเปิดได้เต็มทุกภาคของประเทศ เพื่อรองรับผู้พิการเข้าทำงาน และนำร่องให้บริษัทต่างๆ ได้เห็นศักยภาพคนพิการที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าคนปกติ หรือดีกว่าด้วยซ้ำไป เป็นการกระตุ้นให้มีการรับผู้พิการเข้าทำงานมากขึ้น

นางธิภกร นันทะพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจการในจังหวัดแพร่ที่เข้าข่ายต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานมีอยู่ 12 กิจการ แต่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ที่จดทะเบียนไว้มีอยู่ 20,000 คน ทำให้มีผู้พิการจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าทำงานตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งทาง พม.ได้ตั้งศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปในระดับท้องถิ่นแล้วจำนวน 15 แห่ง ภายในปี 2561 จะมีศูนย์บริการดังกล่าวเต็มพื้นที่คือ 83 แห่ง

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000050123 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ค.59
วันที่โพสต์: 19/05/2559 เวลา 10:10:47 ดูภาพสไลด์โชว์ AIS กดปุ่มเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการแพร่ เผยอีก 2-5 ปีเปิดครบทุกภาคแน่

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โครงการเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา แพร่ - AIS เดินหน้าเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการเมืองแพร่ เป็นแห่งที่ 9 พร้อมวางเป้าอีก 2-5 ปี เปิดครบทุกภาคแน่ เผย 4 ปีรับผู้พิการเข้าทำงานแล้วเกือบร้อยคน ย้ำคนพิการทำงานได้เหมือนคนปกติ แถมบางคนดีกว่าด้วยซ้ำ เมื่อวันที่ (18 พ.ค.) นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีนางอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่, นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, น.ส.ใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือเอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ร่วมพิธี โครงการเปิดศูนย์ปฎิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา นางวิไล กล่าวว่า ความจริงแล้วประเทศไทยมีกฎหมายบังคับว่าถ้ากิจการใดมีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน 2 คนอยู่แล้ว และถ้าบริษัทใดไม่สะดวกก็สามารถนำเงินชดเชยเข้ากองทุนได้ โดยที่ไม่ต้องว่าจ้างผู้พิการ แต่เอไอเอสสามารถทำธุรกิจได้เพราะสังคม ดังนั้นจึงคิดช่วยเหลือสังคม ผู้คน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ส่วนที่ถือว่าพิเศษ คือ การดูแลผู้พิการ อาทิ กลุ่มดาวซินโดรม ออทิสติก ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงผู้พิการทางสายตา บริษัทฯ จึงทำการศึกษาดูว่าคนกลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างไร จนพบว่าผู้พิการเหล่านี้มีความสามารถ เมื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริม เช่น แอปพลิเคชันตาทิพย์ แอปพลิเคชันอ่านข้อความ ฯลฯซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนผู้พิการทำให้การทำงานศูนย์คอลเซ็นเตอร์โดยผู้พิการเกิดขึ้นได้ โดยแนวคิดนี้เริ่มมาเมื่อ 4 ปีก่อน รับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้าง-สิทธิเท่ากับคนปกติ จำนวน 86 คน และเปิดศูนย์ฯที่จังหวัดแพร่ เป็นแห่งที่ 9 แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งเปิดศูนย์ดังกล่าวต่อไป คาดว่าในอีก 2-5 ปีข้างหน้า จะสามารถเปิดได้เต็มทุกภาคของประเทศ เพื่อรองรับผู้พิการเข้าทำงาน และนำร่องให้บริษัทต่างๆ ได้เห็นศักยภาพคนพิการที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าคนปกติ หรือดีกว่าด้วยซ้ำไป เป็นการกระตุ้นให้มีการรับผู้พิการเข้าทำงานมากขึ้น นางธิภกร นันทะพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจการในจังหวัดแพร่ที่เข้าข่ายต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานมีอยู่ 12 กิจการ แต่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ที่จดทะเบียนไว้มีอยู่ 20,000 คน ทำให้มีผู้พิการจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าทำงานตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งทาง พม.ได้ตั้งศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปในระดับท้องถิ่นแล้วจำนวน 15 แห่ง ภายในปี 2561 จะมีศูนย์บริการดังกล่าวเต็มพื้นที่คือ 83 แห่ง ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000050123

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...