ออกสติกเกอร์ไลน์ 'ภาษามือไทย' รายได้สมทบทุน ผ่าตัดประสาทหูเทียม

แสดงความคิดเห็น

สติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย

พม.จับมือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดทำสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย โดยเปิดจำหน่ายในแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้คนพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปใช้สื่อสารกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือคนหูหนวก...

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวนทั้งสิ้น 1,567,751 คน ในจำนวนนี้เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 278,664 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 คนพิการดังกล่าวมีข้อจำกัดในการสื่อสารซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการทางสังคม จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือ โดยมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีสื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ได้แก่ ตู้ TTRS วิดีโอโฟน แอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ “สื่อสร้างสรรค์ : การตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย” โดยจัดทำการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย "น้อง Sign & Finger" เปิดจำหน่ายในระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้สังคมได้เรียนรู้ภาษามือไทย ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือเด็กหูหนวกในการผ่าตัดประสาทหูเทียม ผ่านสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อให้เด็กหูหนวกสามารถกลับมาได้ยินและสื่อสารได้อีกครั้ง

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/601037 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 เม.ย.59
วันที่โพสต์: 5/04/2559 เวลา 10:56:31 ดูภาพสไลด์โชว์ ออกสติกเกอร์ไลน์ 'ภาษามือไทย' รายได้สมทบทุน ผ่าตัดประสาทหูเทียม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย พม.จับมือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดทำสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย โดยเปิดจำหน่ายในแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้คนพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปใช้สื่อสารกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือคนหูหนวก... เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวนทั้งสิ้น 1,567,751 คน ในจำนวนนี้เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 278,664 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 คนพิการดังกล่าวมีข้อจำกัดในการสื่อสารซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการทางสังคม จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือ โดยมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีสื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ได้แก่ ตู้ TTRS วิดีโอโฟน แอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ “สื่อสร้างสรรค์ : การตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย” โดยจัดทำการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย "น้อง Sign & Finger" เปิดจำหน่ายในระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้สังคมได้เรียนรู้ภาษามือไทย ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือเด็กหูหนวกในการผ่าตัดประสาทหูเทียม ผ่านสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อให้เด็กหูหนวกสามารถกลับมาได้ยินและสื่อสารได้อีกครั้ง ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/601037

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...