"สมชัย" เสนอจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ ให้กาบัตรล่วงหน้าได้

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมมนาพัฒนาจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ "สมชัย" โอ่มีความปรารถนาแรงกล้าช่วยจริงจัง หวังปีหน้าจัดให้สะดวกที่สุด ชงจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการเป็นพิเศษ กาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจ่อคิดค้นมาตรฐานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี

วันที่ (9 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ โดยมี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง เป็นประธานและ มีผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ผู้แทนของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้แทนกลุ่มผู้พิการสามประเภทใหญ่ คือ ผู้พิการทางสายตา หู ผู้พิการทางกายภาพ และผู้พิการทางสติปัญญาที่ปัจจุบันมีผู้พิการทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไว้ 1.7 ล้านคนเศษทั่วประเทศไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้แทนของมูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรือ อันเฟรล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งทั่วทวีปเอเซียเข้าร่วม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ

นายสมชัย กล่าวเปิดสัมมนา ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีการเลือกตั้งหลายครั้ง แต่อดีตยังนึกถึงกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษน้อย กกต. ชุดนี้มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะจัดให้มีการช่วยเหลือกลุ่มนี้อย่างจริงจัง และหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดต่อไปราว 1 ปีข้างหน้าจะสามารถจัดอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดจากการได้ฟังจากสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแนะนำมา

“โจทย์ใหญ่คือเราจะลงทุนทำระดับประเทศ หรือใช้วิธีการสำรวจแล้วจัดให้เฉพาะหน่วยที่มีผู้พิการแต่ละประเภท หรืออาจจะขอความร่วมมือสถานที่ ที่อำนวยความสะดวกแก่คนพิการอยู่แล้วในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เป็นศูนย์ลงคะแนนให้กับผู้พิการทางกายภาพอย่างที่พบว่ามีการทำที่ประเทศฟิลิปปินส์”นายสมชัยกล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา กกต. ได้ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ในการลงทะเบียนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และมีการจัดหน่วยออกเสียงประชามติเป็นพิเศษที่ที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 100 คน คือที่บ้านบางแค 1 บางแค 2 พบว่าผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์สูงถึง 90% ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง และกำลังจะขยายผลไปยังบ้านพักคนพิการอื่น ๆ ต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเช่นมูลนิธิพระมหาไถ่ที่จ.ชลบุรี

นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ร่าง พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับใหม่ที่ กกต. ได้ร่างเสนอ กรธ. ได้บัญญัติในมาตรา 69 มีรายละเอียดเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการซึ่งมีรายละเอียดเกือบ 1 หน้าเต็ม ซึ่งมีผลบังคับต่อหน่วยเลือกตั้งทั้ง 9 หมื่นหน่วยในประเทศไทย โดยมาตราดังกล่าวมีสาระสำคัญในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ให้อำนาจ กกต. จัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการเป็นพิเศษได้ การให้ญาติผู้ทุพลภาพที่เจ้าตัวยินยอมเข้าไปช่วยกาบัตรในคูหาได้ โดยตนเสนอแนวคิดว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถอำนวยความสะดวกให้หาสถานที่สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยลงคะแนนที่สะดวกเพราะไม่จำเป็นต้องไปใช้สิทธิ์ในหน่วยที่มีชื่ออยู่เท่านั้น

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน ผู้ประสานงานมูลนิธิอัลเฟรล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สิทธิของคนพิการไม่ใช่สิ่งที่ต้องร้องขอ แต่เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องจัดให้เขามีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ของสังคมประชาธิปไตย แต่หลายประเทศก็ยังต้องมีการเรียกร้อง เช่นคนหูหนวกเรียกร้องการได้รับข้อมูลการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งและหน้าหน่วยเป็นต้น อันเฟรลได้เรียกร้องให้หลายประเทศสำรวจหน่วยเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งว่าทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือไม่

“การเลือกตั้งในประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศในเอเชียมาขอดูเป็นแบบอย่าง การจัดสถานที่เลือกตั้งหลายที่เกิดปัญหาทำให้ผู้พิการรู้สึกว่าไม่ได้รับการใส่ใจจนต้องถอยออกไปจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่นหน่วยเลือกตั้งอยู่บนอาคารสูงหลายชั้นโดยไม่มีลิฟท์ บางประเทศมีการบริการให้ผู้พิการใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาล มีการดูแลไม่ให้ถ่ายรูปคนพิการที่มาใช้สิทธิ์”นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ

ขณะที่ด้านตัวแทนผู้พิการก็ได้สะท้อนปัญหาในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละครั้งและเสนอแนะแนวทาง มีทั้งสถานที่ไม่เอื้ออำนวย แม้จะจัดสถานที่อยู่ชั้น 1 แต่ก็มีปัญหาติดฟุตบาท การเข็นรถวีลแชร์เป็นไปด้วยความลำบาก การจัดหน่วยพิเศษเฉพาะผู้พิการทางสติปัญญา หรือการผลิตอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้สิทธิโดยใช้สี โทนที หรือเครื่องมือ IT อุปกรณ์ที่มีปุ่มเลขให้จิ้ม เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญา ออทิสติก ได้เข้าถึงการใช้สิทธิให้มากขึ้น การมีล่ามภาษามือสำหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือในหน่วยเลือกตั้ง อบรมกรรมการประจำหน่วยให้ทราบภาษามือในคำง่ายๆเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หูหนวก ปรับการให้ข้อมูลคนตาบอดเป็น 4.0 เช่นใช้แอฟหรือไลน์ซึ่งมีโปรแกรมช่วยอ่านออกเสียงอยู่แล้ว

ทั้งนี้นายสมชัย กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า สิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากเวทีสัมมนาครั้งนี้ คือได้รับรู้ว่ายังมีคนจำนวนมากในสังคมไทยที่จำกัดด้วยศักยภาพทางร่างกาย แต่มีความตื่นตัวในสิทธิ์ไม่น้อยกว่าคนอื่น กกต. จึงตระหนักในหลักการว่าทุกเสียงต้องมีสิทธิ์ กกต. ต้องหาวิธีการให้มาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้คะแนนเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสิ่งที่ กกต. รับรู้มี 6 เรื่องสำคัญ 1.ทำมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ต้องคิดค้นร่วมกันระหว่าง กกต. กับอัลเฟรล ให้เป็นรายการมาตรฐานที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้ง 2.ควรมีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษในสถานที่ที่หลากหลายกว่าที่ทำในปัจจุบันสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่นจัดที่สมาคมผู้พิการแต่ละประเภท 3.การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่คนพิการ ต้องมีช่องทางที่เหมาะสมให้ได้รับข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนวันเลือกตั้ง เช่นล่ามภาษามือในสปอตของ กกต. รูปแบบเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา 4.ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดี รู้ธรรมชาติความต้องการ รู้จัดใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้พิการ 5. หากมีความจำเป็นต้องแก้กฎหมาย ระเบียบ กกต. ก็ต้องผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 6.ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น แอพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ที่เหมาะสม โดยจากนี้จะมีการทำข้อสรุปนำเสนอต่อวงสัมมนาที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับต่อไป

ขอบคุณ... http://imgads.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000024447 (ขนาดไฟล์: 74279)

ที่มา: imgads.manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 10/03/2560 เวลา 10:06:30 ดูภาพสไลด์โชว์ "สมชัย" เสนอจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ ให้กาบัตรล่วงหน้าได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมมนาพัฒนาจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ "สมชัย" โอ่มีความปรารถนาแรงกล้าช่วยจริงจัง หวังปีหน้าจัดให้สะดวกที่สุด ชงจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการเป็นพิเศษ กาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจ่อคิดค้นมาตรฐานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี วันที่ (9 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ โดยมี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง เป็นประธานและ มีผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ผู้แทนของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้แทนกลุ่มผู้พิการสามประเภทใหญ่ คือ ผู้พิการทางสายตา หู ผู้พิการทางกายภาพ และผู้พิการทางสติปัญญาที่ปัจจุบันมีผู้พิการทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไว้ 1.7 ล้านคนเศษทั่วประเทศไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้แทนของมูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรือ อันเฟรล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งทั่วทวีปเอเซียเข้าร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ นายสมชัย กล่าวเปิดสัมมนา ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีการเลือกตั้งหลายครั้ง แต่อดีตยังนึกถึงกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษน้อย กกต. ชุดนี้มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะจัดให้มีการช่วยเหลือกลุ่มนี้อย่างจริงจัง และหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดต่อไปราว 1 ปีข้างหน้าจะสามารถจัดอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดจากการได้ฟังจากสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแนะนำมา “โจทย์ใหญ่คือเราจะลงทุนทำระดับประเทศ หรือใช้วิธีการสำรวจแล้วจัดให้เฉพาะหน่วยที่มีผู้พิการแต่ละประเภท หรืออาจจะขอความร่วมมือสถานที่ ที่อำนวยความสะดวกแก่คนพิการอยู่แล้วในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เป็นศูนย์ลงคะแนนให้กับผู้พิการทางกายภาพอย่างที่พบว่ามีการทำที่ประเทศฟิลิปปินส์”นายสมชัยกล่าว นายสมชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา กกต. ได้ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ในการลงทะเบียนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และมีการจัดหน่วยออกเสียงประชามติเป็นพิเศษที่ที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 100 คน คือที่บ้านบางแค 1 บางแค 2 พบว่าผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์สูงถึง 90% ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง และกำลังจะขยายผลไปยังบ้านพักคนพิการอื่น ๆ ต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเช่นมูลนิธิพระมหาไถ่ที่จ.ชลบุรี นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ร่าง พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับใหม่ที่ กกต. ได้ร่างเสนอ กรธ. ได้บัญญัติในมาตรา 69 มีรายละเอียดเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการซึ่งมีรายละเอียดเกือบ 1 หน้าเต็ม ซึ่งมีผลบังคับต่อหน่วยเลือกตั้งทั้ง 9 หมื่นหน่วยในประเทศไทย โดยมาตราดังกล่าวมีสาระสำคัญในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ให้อำนาจ กกต. จัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการเป็นพิเศษได้ การให้ญาติผู้ทุพลภาพที่เจ้าตัวยินยอมเข้าไปช่วยกาบัตรในคูหาได้ โดยตนเสนอแนวคิดว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถอำนวยความสะดวกให้หาสถานที่สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยลงคะแนนที่สะดวกเพราะไม่จำเป็นต้องไปใช้สิทธิ์ในหน่วยที่มีชื่ออยู่เท่านั้น ด้านนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน ผู้ประสานงานมูลนิธิอัลเฟรล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สิทธิของคนพิการไม่ใช่สิ่งที่ต้องร้องขอ แต่เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องจัดให้เขามีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ของสังคมประชาธิปไตย แต่หลายประเทศก็ยังต้องมีการเรียกร้อง เช่นคนหูหนวกเรียกร้องการได้รับข้อมูลการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งและหน้าหน่วยเป็นต้น อันเฟรลได้เรียกร้องให้หลายประเทศสำรวจหน่วยเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งว่าทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือไม่ “การเลือกตั้งในประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศในเอเชียมาขอดูเป็นแบบอย่าง การจัดสถานที่เลือกตั้งหลายที่เกิดปัญหาทำให้ผู้พิการรู้สึกว่าไม่ได้รับการใส่ใจจนต้องถอยออกไปจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่นหน่วยเลือกตั้งอยู่บนอาคารสูงหลายชั้นโดยไม่มีลิฟท์ บางประเทศมีการบริการให้ผู้พิการใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาล มีการดูแลไม่ให้ถ่ายรูปคนพิการที่มาใช้สิทธิ์”นายพงษ์ศักดิ์กล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ขณะที่ด้านตัวแทนผู้พิการก็ได้สะท้อนปัญหาในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละครั้งและเสนอแนะแนวทาง มีทั้งสถานที่ไม่เอื้ออำนวย แม้จะจัดสถานที่อยู่ชั้น 1 แต่ก็มีปัญหาติดฟุตบาท การเข็นรถวีลแชร์เป็นไปด้วยความลำบาก การจัดหน่วยพิเศษเฉพาะผู้พิการทางสติปัญญา หรือการผลิตอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้สิทธิโดยใช้สี โทนที หรือเครื่องมือ IT อุปกรณ์ที่มีปุ่มเลขให้จิ้ม เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญา ออทิสติก ได้เข้าถึงการใช้สิทธิให้มากขึ้น การมีล่ามภาษามือสำหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือในหน่วยเลือกตั้ง อบรมกรรมการประจำหน่วยให้ทราบภาษามือในคำง่ายๆเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หูหนวก ปรับการให้ข้อมูลคนตาบอดเป็น 4.0 เช่นใช้แอฟหรือไลน์ซึ่งมีโปรแกรมช่วยอ่านออกเสียงอยู่แล้ว ทั้งนี้นายสมชัย กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า สิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากเวทีสัมมนาครั้งนี้ คือได้รับรู้ว่ายังมีคนจำนวนมากในสังคมไทยที่จำกัดด้วยศักยภาพทางร่างกาย แต่มีความตื่นตัวในสิทธิ์ไม่น้อยกว่าคนอื่น กกต. จึงตระหนักในหลักการว่าทุกเสียงต้องมีสิทธิ์ กกต. ต้องหาวิธีการให้มาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้คะแนนเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสิ่งที่ กกต. รับรู้มี 6 เรื่องสำคัญ 1.ทำมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ต้องคิดค้นร่วมกันระหว่าง กกต. กับอัลเฟรล ให้เป็นรายการมาตรฐานที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้ง 2.ควรมีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษในสถานที่ที่หลากหลายกว่าที่ทำในปัจจุบันสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่นจัดที่สมาคมผู้พิการแต่ละประเภท 3.การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่คนพิการ ต้องมีช่องทางที่เหมาะสมให้ได้รับข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนวันเลือกตั้ง เช่นล่ามภาษามือในสปอตของ กกต. รูปแบบเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา 4.ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดี รู้ธรรมชาติความต้องการ รู้จัดใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้พิการ 5. หากมีความจำเป็นต้องแก้กฎหมาย ระเบียบ กกต. ก็ต้องผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 6.ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น แอพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ที่เหมาะสม โดยจากนี้จะมีการทำข้อสรุปนำเสนอต่อวงสัมมนาที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับต่อไป ขอบคุณ... http://imgads.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000024447

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...