แจกผ้าห่มผู้ยากไร้-มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา กล่าวเปิดกิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและพิการในหมู่บ้านต่างๆของตำบลศิลา

หลายหน่วยงานร่วมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ที่เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 400 ผืน ให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและพิการในหมู่บ้านต่างๆของตำบลศิลา เพื่อนำไปใช้ห่มคลายหนาว หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิหนาวเย็นต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นไข้หวัดจำนวนมาก

จังหวัดอุบลราชธานี นาวาอากาศเอกฐานันท์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบินที่ 21 กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มใช้กันหนาวและข้าวสาร ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านปากห้วย,บ้านดอนพันชาติและบ้านทุ่งเจริญตำบลตาลสุมอำเภอตาลสุมจำนวน450ผืน

จังหวัดสิงห์บุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" โดยมีผู้ที่ได้รับอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 ราย

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ให้แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 55 ราย

ขอบคุณ... https://goo.gl/cpHjK5 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.ch7.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 01 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 1/03/2560 เวลา 10:54:50 ดูภาพสไลด์โชว์ แจกผ้าห่มผู้ยากไร้-มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา กล่าวเปิดกิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและพิการในหมู่บ้านต่างๆของตำบลศิลา หลายหน่วยงานร่วมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 400 ผืน ให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและพิการในหมู่บ้านต่างๆของตำบลศิลา เพื่อนำไปใช้ห่มคลายหนาว หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิหนาวเย็นต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นไข้หวัดจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานี นาวาอากาศเอกฐานันท์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบินที่ 21 กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มใช้กันหนาวและข้าวสาร ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านปากห้วย,บ้านดอนพันชาติและบ้านทุ่งเจริญตำบลตาลสุมอำเภอตาลสุมจำนวน450ผืน จังหวัดสิงห์บุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" โดยมีผู้ที่ได้รับอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 ราย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ให้แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 55 ราย ขอบคุณ... https://goo.gl/cpHjK5

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...