กกต.ถกเตรียมเลือกตั้งสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จ่อแก้ระเบียบ ตั้งจุดพยาบาลเพิ่ม

แสดงความคิดเห็น

"สมชัย" นำถกคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ชี้สถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย สอดคล้องกับทุกประเภท

"สมชัย" นำถกคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ชี้สถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย สอดคล้องกับทุกประเภท ให้สำนักงาน กกต.แก้ระเบียบผ่อนคลาย อำนวยความสะดวกตั้งจุดพยาบาลก่อนคุยอัลเฟรล9มี.ค.

วันที่ (22 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กล่าวภายหลังเป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการส่วนบริการและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการกองพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โดยนายสมชัย กล่าวว่า เป็นการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของที่ผ่านมาในการออกเสียงประชามติ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร และมีการเสนอแนะว่าควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข อย่างไร เพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ เช่นในเรื่องของสถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย เพราะว่าผู้พิการ ผู้สูงอายุ เดินทางลำบาก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง ต้องสอดคล้องกับผู้พิการทั้ง7ประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันไป

นอกจากนี้ นายสมชัย กล่าวว่า ยังสั่งให้ สำนักงาน กกต. ไปพิจารณาแก้ไขระเบียบ เพื่อผ่อนคลายให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุมากที่สุด รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดตั้งหน่วยพยาบาลในจุดต่างๆที่ใกล้ กับหน่วยออกเสียง ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการที่จะร่วมกับอัลเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค. นี้

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018613 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 23/02/2560 เวลา 10:07:34 ดูภาพสไลด์โชว์ กกต.ถกเตรียมเลือกตั้งสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จ่อแก้ระเบียบ ตั้งจุดพยาบาลเพิ่ม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"สมชัย" นำถกคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ชี้สถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย สอดคล้องกับทุกประเภท "สมชัย" นำถกคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ชี้สถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย สอดคล้องกับทุกประเภท ให้สำนักงาน กกต.แก้ระเบียบผ่อนคลาย อำนวยความสะดวกตั้งจุดพยาบาลก่อนคุยอัลเฟรล9มี.ค. วันที่ (22 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กล่าวภายหลังเป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการส่วนบริการและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการกองพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยนายสมชัย กล่าวว่า เป็นการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของที่ผ่านมาในการออกเสียงประชามติ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร และมีการเสนอแนะว่าควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข อย่างไร เพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ เช่นในเรื่องของสถานที่ต้องสะดวก เคลื่อนที่น้อย เพราะว่าผู้พิการ ผู้สูงอายุ เดินทางลำบาก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง ต้องสอดคล้องกับผู้พิการทั้ง7ประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันไป นอกจากนี้ นายสมชัย กล่าวว่า ยังสั่งให้ สำนักงาน กกต. ไปพิจารณาแก้ไขระเบียบ เพื่อผ่อนคลายให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุมากที่สุด รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดตั้งหน่วยพยาบาลในจุดต่างๆที่ใกล้ กับหน่วยออกเสียง ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการที่จะร่วมกับอัลเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค. นี้ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018613

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...