กกต.ถกอัลเฟรล 9 มี.ค.ระดมออกแบบจัดโหวตเอื้อผู้พิการ ผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง

กกต.เตรียมถกเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี 9 มี.ค.เชิญผู้เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง คนพิการ ผู้สูงอายุ ระดมความเห็นออกแบบจัดโหวต ยันเพิ่มหน่วยอำนวยความสะดวกอีก 10 เล็งเพิ่มอุปกรณ์ให้ครอบคลุม

วันที่ (21 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการเตรียมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ กกต.ร่วมมือกับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรืออัลเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่า จะเป็นการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้แทนคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มาหารือระดมความคิดเห็นในการที่จะออกแบบการจัดเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยทางอัลเฟรลจะเสนอรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง ในระดับนานาชาติว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และ กกต.ก็จะมีการเสนอถึงรูปแบบจัดการเลือกตั้งที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ได้เตรียมไว้ในอนาคต จากนั้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อสรุปดังกล่าวมาออกแบบการเลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่เหมาะสม โดยกกต.ชุดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุถือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

“บางอย่างในต่างประเทศมีการดำเนินการ แต่ของไทยยังไม่มี เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ที่ในต่างประเทศจะมีข้อมูลเหล่านี้เป็นอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด หรือมีการสำรวจจำนวนคนพิการในทุกหน่วยเลือกตั้ง และมีการออกแบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับคนพิการในแต่ละประเภท หรือการออกแบบหน่วยเลือกตั้งที่มีการกำหนดขนาดทางเข้าออก ว่าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น โดยทางเข้าออกต้องไม่เป็นพื้นทราย พื้นหญ้าหนา หรือทางต่างระดับแต่ของไทยยังไม่เคยมีการทำในลักษณะนี้หรือเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น”นายสมชัยกล่าว

นายสมชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา กกต.ได้มีการจัดเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรก ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีข้อท้วงติงบ้างในเรื่องที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการฯ น้อยเกินไปคือแค่ 2 จุด แต่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะมีการเพิ่มเป็น 10 จุด แต่ทั้งนี้ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะมีให้ครอบคลุมผู้พิการทุกประเภท อาจจะต้องรอผลการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรอีกบ้าง จึงอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อย่าไปยึดติดเงื่อนไขหรือรูปแบบเดิมๆ ที่กลัวว่าจะทำไม่ได้

ขอบคุณ... http://imgads.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018043

ที่มา: imgads.manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 22/02/2560 เวลา 10:11:43 ดูภาพสไลด์โชว์ กกต.ถกอัลเฟรล 9 มี.ค.ระดมออกแบบจัดโหวตเอื้อผู้พิการ ผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กกต.เตรียมถกเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี 9 มี.ค.เชิญผู้เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง คนพิการ ผู้สูงอายุ ระดมความเห็นออกแบบจัดโหวต ยันเพิ่มหน่วยอำนวยความสะดวกอีก 10 เล็งเพิ่มอุปกรณ์ให้ครอบคลุม วันที่ (21 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการเตรียมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ กกต.ร่วมมือกับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรืออัลเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่า จะเป็นการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้แทนคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มาหารือระดมความคิดเห็นในการที่จะออกแบบการจัดเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยทางอัลเฟรลจะเสนอรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง ในระดับนานาชาติว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และ กกต.ก็จะมีการเสนอถึงรูปแบบจัดการเลือกตั้งที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ได้เตรียมไว้ในอนาคต จากนั้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อสรุปดังกล่าวมาออกแบบการเลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่เหมาะสม โดยกกต.ชุดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุถือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “บางอย่างในต่างประเทศมีการดำเนินการ แต่ของไทยยังไม่มี เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ที่ในต่างประเทศจะมีข้อมูลเหล่านี้เป็นอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด หรือมีการสำรวจจำนวนคนพิการในทุกหน่วยเลือกตั้ง และมีการออกแบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับคนพิการในแต่ละประเภท หรือการออกแบบหน่วยเลือกตั้งที่มีการกำหนดขนาดทางเข้าออก ว่าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น โดยทางเข้าออกต้องไม่เป็นพื้นทราย พื้นหญ้าหนา หรือทางต่างระดับแต่ของไทยยังไม่เคยมีการทำในลักษณะนี้หรือเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น”นายสมชัยกล่าว นายสมชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา กกต.ได้มีการจัดเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรก ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีข้อท้วงติงบ้างในเรื่องที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการฯ น้อยเกินไปคือแค่ 2 จุด แต่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะมีการเพิ่มเป็น 10 จุด แต่ทั้งนี้ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะมีให้ครอบคลุมผู้พิการทุกประเภท อาจจะต้องรอผลการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรอีกบ้าง จึงอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อย่าไปยึดติดเงื่อนไขหรือรูปแบบเดิมๆ ที่กลัวว่าจะทำไม่ได้ ขอบคุณ... http://imgads.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018043

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...