อำนวยความสะดวก "คนพิการ" ประชามติเต็มภาคภูมิ

แสดงความคิดเห็น

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นกติกาใหม่ของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้ผู้พิการทุพพลภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดมาตรการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการออกเสียงประชามติหนนี้

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้พิการที่มีมากกว่า 1 ล้านคน การออกไปใช้สิทธิ์ของผู้พิการมีปัญหาความไม่สะดวกตามสภาพ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางแขน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการการบัตรประชามติ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิได้ละเลย ได้ออกมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้ไปออกเสียงอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ กำหนดให้ กกต.อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ จากบทบัญญัตินี้จึงนำไปสู่มาตรการต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญด้วยอักษรเบรลล์ และแจกจ่ายไปยังมูลนิธิทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้พิการทางขาที่ต้องใช้วีลแชร์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงจะคอยอำนวยความสะดวกให้

นอกจากนี้ ผู้พิการทางแขนที่มีนิ้วมือไม่ครบ ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ ประชามติเที่ยวนี้ กกต.ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลย ให้ได้รับการยกเว้นและหมายเหตุว่า ไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

สำหรับผู้พิการแขนทั้งสองข้าง ได้ปรับกฎหมายให้ผู้เป็นญาติเข้าไปช่วยเหลือได้ในคูหา แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย และหลักการสากลที่ต้องสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นความลับ มาตรการทั้งหมด กกต.คาดว่าจะช่วยให้ผู้พิการทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ออกเสียง สามารถใช้สิทธิ์ของตนได้อย่างเต็มที่

การเพิ่มช่องทางความช่วยเหลืออย่างหลากหลายให้กับผู้พิการ ทำให้ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่คนนี้ บอกว่ารู้สึกดีกับความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติอย่างแน่นอน มาตรการใหม่ๆ เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของ กกต.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเกินร้อยละ 80 และคาดหวังว่าผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ จะได้ใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมกับประชาชนทุกคน

ขอบคุณ... http://www.now26.tv/view/84084 (ขนาดไฟล์: 162)

ที่มา: now26.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 3/08/2559 เวลา 11:26:05 ดูภาพสไลด์โชว์ อำนวยความสะดวก "คนพิการ" ประชามติเต็มภาคภูมิ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นกติกาใหม่ของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้ผู้พิการทุพพลภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดมาตรการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการออกเสียงประชามติหนนี้ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้พิการที่มีมากกว่า 1 ล้านคน การออกไปใช้สิทธิ์ของผู้พิการมีปัญหาความไม่สะดวกตามสภาพ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางแขน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการการบัตรประชามติ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิได้ละเลย ได้ออกมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้ไปออกเสียงอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ กำหนดให้ กกต.อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ จากบทบัญญัตินี้จึงนำไปสู่มาตรการต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญด้วยอักษรเบรลล์ และแจกจ่ายไปยังมูลนิธิทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้พิการทางขาที่ต้องใช้วีลแชร์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงจะคอยอำนวยความสะดวกให้ นอกจากนี้ ผู้พิการทางแขนที่มีนิ้วมือไม่ครบ ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ ประชามติเที่ยวนี้ กกต.ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลย ให้ได้รับการยกเว้นและหมายเหตุว่า ไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง สำหรับผู้พิการแขนทั้งสองข้าง ได้ปรับกฎหมายให้ผู้เป็นญาติเข้าไปช่วยเหลือได้ในคูหา แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย และหลักการสากลที่ต้องสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นความลับ มาตรการทั้งหมด กกต.คาดว่าจะช่วยให้ผู้พิการทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ออกเสียง สามารถใช้สิทธิ์ของตนได้อย่างเต็มที่ การเพิ่มช่องทางความช่วยเหลืออย่างหลากหลายให้กับผู้พิการ ทำให้ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่คนนี้ บอกว่ารู้สึกดีกับความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติอย่างแน่นอน มาตรการใหม่ๆ เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของ กกต.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเกินร้อยละ 80 และคาดหวังว่าผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ จะได้ใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมกับประชาชนทุกคน ขอบคุณ... http://www.now26.tv/view/84084

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...