ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558

ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้กับผู้พิการ ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 14 ราย ประกอบด้วย อุปกรณ์หลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย ขาเทียม รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่ง รถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมดาพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ

ขนส่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือเงินจากการประมูลแผ่นป้าย เลขทะเบียนรถสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมเป็นเงิน 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนนั้น จะช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบาย และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินด้วยการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสวยให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย หากไม่มีประชาชนดังกล่าวมาร่วมประมูล ก็จะไม่มีเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขอบคุณ... http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160330144214

ที่มา: prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 มี.ค.59
วันที่โพสต์: 31/03/2559 เวลา 11:19:15 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558 ขนส่งจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้กับผู้พิการ ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 14 ราย ประกอบด้วย อุปกรณ์หลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย ขาเทียม รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่ง รถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมดาพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ขนส่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการในจังหวัดแพร่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือเงินจากการประมูลแผ่นป้าย เลขทะเบียนรถสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมเป็นเงิน 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนนั้น จะช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบาย และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินด้วยการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสวยให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย หากไม่มีประชาชนดังกล่าวมาร่วมประมูล ก็จะไม่มีเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขอบคุณ... http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160330144214

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...