Uber เปิดบริการร่วมเดินทางสำหรับคนพิการ- ผู้สูงอายุ

ครั้งแรกในไทย บริการใหม่ uberASSIST อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ จับมือกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A) ช่วยพัฒนาหลักสูตรให้พาร์ทเนอร์ร่วมขับ

Uber เปิดบริการร่วมเดินทางสำหรับคนพิการ- ผู้สูงอายุ

นางสาวศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า การเดินทางสำคัญสำหรับทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นทุกวัน ยังมีคนจำนวนมากที่ต้องการบริการที่เป็นมิตร ปลอดภัย และสะดวกในการเดินทาง ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงผู้ใช้อื่นๆ และเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อพวกเขากับพาร์ทเนอร์ร่วมขับที่มีความเข้าใจและใส่ใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเพียงแค่ เปิดแอพพลิเคชั่น Uber”

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ DPI-AP (Disabled Peoples' International Asia-Pacific Region) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A) กล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับประชาชน แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนพิการไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้จริง การยกระดับ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้จึงเป็นพันธกิจหนึ่งของภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้

Uber เปิดบริการร่วมเดินทางสำหรับคนพิการ- ผู้สูงอายุ

“ยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ uberASSIST ที่เห็นถึงปัญหาและเข้าใจความต้องการ พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อเติมเต็มและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ยังไม่สามารถเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก โดยพาร์ทเนอร์ร่วมขับ uberASSIST จะต้องผ่านหลักสูตรกิจกรรมให้ความรู้และผ่านการทดสอบเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ไว้วางใจได้และที่สำคัญที่สุดด้วยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้คนพิการได้รับประโยชน์จากบริการนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเวลาเดินทาง ทราบค่าเดินทางไปจนถึงความสบายใจทั้งตัวเองและครอบครัว

พาร์ทเนอร์ ร่วมขับ บริการ uberASSIST จะต้องเป็นผู้ขับมีคะแนนดาวสูงและมีประสบการณ์การขับ Uber มาแล้วมากกว่า 100 เที่ยว เป็นรถขนาดกลางที่ใส่รถเข็นแบบพับได้ ไม่ใช่รถพยาบาล หรือรถฉุกเฉิน และต้อง มีความเข้าใจ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เรียกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ

วิธีใช้บริการ UberASSIST ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Uber. ใส่จุดเริ่มต้นและสถานที่ปลายทาง กดเลือก uberASSIST โดยตัวเลือกอื่นจะกลายเป็นสีเทา. กดเรียกรถแล้วเตรียมตัวให้พร้อมระหว่างรอรถมารับ หากต้องการความช่วยสามารถแจ้งกับพาร์ทเนอร์ร่วมขับ ล่วงหน้าได้ด้วยการโทรหรือส่งข้อความในแอพ

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/it/602553

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 6/10/2560 เวลา 10:20:21 ดูภาพสไลด์โชว์ Uber เปิดบริการร่วมเดินทางสำหรับคนพิการ- ผู้สูงอายุ