กกต. แก้กฎหมายอำนวยความสะดวกคนพิการ-ทำแอพฯนำทาง

แสดงความคิดเห็น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว”Srisutthiyakorn Somchai” ชี้แจงถึงการทำงานของ กกต. จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับเต็ม คำอธิบายสาระสำคัญร่าง และเอกสารสาระสำคัญฉบับย่อ ส่งเจ้าบ้าน 17 ล้านชุด รวมทั้งจัดเวทีชี้แจง 4 ภูมิภาค กิจกรรมรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใน 77 จังหวัด การแก้กฎหมาย อำนวยความสะดวกคนพิการ คนสูงอายุจัดหน่วยออกเสียงพิเศษเคลื่อนที่ให้คนพิการ คนสูงอายุที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และจัดระบบการจดทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ ยังทำแอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” นำทางไปหน่วยออกเสียง แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสทุจริต แอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ ประชามติ” ในการให้ข้อมูลรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พร้อมกันนี้ ยังจัดทำแอพพลิเคชั่น รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่สามารถรู้ผลได้ร้อยละ 95 ใน 3 ชั่วโมง หลังปิดหีบอีกด้วย

ทั้งนี้กกต. ได้มีการสนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทุกตำบลทั่วประเทศ 7,424 แห่ง เพื่อเป็นแกนนำสร้างความรู้และรณรงค์การออกเสียงประชามติคุณภาพ

ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=223173 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: โลกวันนี้ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 13/06/2559 เวลา 10:47:34 ดูภาพสไลด์โชว์ กกต. แก้กฎหมายอำนวยความสะดวกคนพิการ-ทำแอพฯนำทาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว”Srisutthiyakorn Somchai” ชี้แจงถึงการทำงานของ กกต. จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับเต็ม คำอธิบายสาระสำคัญร่าง และเอกสารสาระสำคัญฉบับย่อ ส่งเจ้าบ้าน 17 ล้านชุด รวมทั้งจัดเวทีชี้แจง 4 ภูมิภาค กิจกรรมรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใน 77 จังหวัด การแก้กฎหมาย อำนวยความสะดวกคนพิการ คนสูงอายุจัดหน่วยออกเสียงพิเศษเคลื่อนที่ให้คนพิการ คนสูงอายุที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และจัดระบบการจดทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังทำแอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” นำทางไปหน่วยออกเสียง แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสทุจริต แอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ ประชามติ” ในการให้ข้อมูลรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พร้อมกันนี้ ยังจัดทำแอพพลิเคชั่น รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่สามารถรู้ผลได้ร้อยละ 95 ใน 3 ชั่วโมง หลังปิดหีบอีกด้วย ทั้งนี้กกต. ได้มีการสนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทุกตำบลทั่วประเทศ 7,424 แห่ง เพื่อเป็นแกนนำสร้างความรู้และรณรงค์การออกเสียงประชามติคุณภาพ ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=223173

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...