e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้

แสดงความคิดเห็น

ภาพจาก e-book เด็กเล็กกำลังแปรงฟัน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับเนคเทคคิดค้นและจัดทำเครื่องมือช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ หรือ e-book และหนังสืออ่าน จะสอนเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น ตื่นนอน, อาบน้ำ, แปรงฟัน, ไปโรงเรียน, การทักทาย, สวัสดี ให้พ่อแม่ได้ใช้ปรับพฤติกรรมลูก เพราะเด็กออทิสติก มักบกพร่องทางสังคม ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร มีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เสริมการแสดงออกทางสังคม และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับเด็ก ๓ ขวบขึ้นไป ที่คุ้นเคยการใช้หนังสือ พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง หรืออ่านด้วยกันกับพ่อแม่ ในแต่ละช่วงวัย ต่อไปสถาบันราชานุกูลจะเพิ่มเรื่องให้ครบ ๕๐ เรื่อง และสำรวจคนที่เกิดปัญหาต่างๆ หนังสือชุดนี้จะขึ้นเว็บไซต์ให้พ่อแม่ยุคใหม่เข้าถึงง่าย และนำไปดูแลลูก (http://news.ch๗.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖)

ที่มา: http://news.ch๗.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 12/02/2556 เวลา 03:18:12 ดูภาพสไลด์โชว์ e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพจาก e-book เด็กเล็กกำลังแปรงฟัน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับเนคเทคคิดค้นและจัดทำเครื่องมือช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ หรือ e-book และหนังสืออ่าน จะสอนเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น ตื่นนอน, อาบน้ำ, แปรงฟัน, ไปโรงเรียน, การทักทาย, สวัสดี ให้พ่อแม่ได้ใช้ปรับพฤติกรรมลูก เพราะเด็กออทิสติก มักบกพร่องทางสังคม ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร มีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เสริมการแสดงออกทางสังคม และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับเด็ก ๓ ขวบขึ้นไป ที่คุ้นเคยการใช้หนังสือ พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง หรืออ่านด้วยกันกับพ่อแม่ ในแต่ละช่วงวัย ต่อไปสถาบันราชานุกูลจะเพิ่มเรื่องให้ครบ ๕๐ เรื่อง และสำรวจคนที่เกิดปัญหาต่างๆ หนังสือชุดนี้จะขึ้นเว็บไซต์ให้พ่อแม่ยุคใหม่เข้าถึงง่าย และนำไปดูแลลูก (http://news.ch๗.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...