เทคโนโลยี ‘กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล’ ช่วยผู้ป่วยพ้นภาวะตาบอดจากเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตา

แสดงความคิดเห็น

เบาหวานคือการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวัดความดันลูกตาจอประสาทตา เส้นเลือดฝอยในตา ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนากระบวนการจัดการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อตาบอดจากโรคเบาหวาน โดยจัดทำ “โครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคในท้องที่ของชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ให้สามารถอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ รวมไปถึงการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เสี่ยงต่อภาวะตาบอดให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพทำให้เกิดการขยายผลสู่ชุมชนที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโดยเน้นการสร้างเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยี “กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล” มาใช้วินิจฉัยโรคดังกล่าว และโครงการฯนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคุณภาพการให้บริการดีเด่น สาขาการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ ปี ๒๕๕๕ จากองค์การสหประชาชาติ นำความภาคภูมิใจมาสู่ระบบสาธารสุขของประเทศไทยและได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าวต่อสายตาชาวโลกอีกด้วย

ด้านนายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา หัวหน้าโครงการป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีจักษุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตาเพียง ๑,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่ในแต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานถึง ๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ราย กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งทีมคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาไปยังอำเภอละชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในเขตห่างไกลเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับบริการตรวจคัดกรองหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอย่างเป็นระบบโดย ใช้มาตรฐาน International Clinical Classication ในการจัดระบบความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ทั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขจะส่งต่อข้อมูลและภาพจอประสาทตามายังจักษุแพทย์ก่อนผู้ป่วยมาพบแพทย์ โดยผ่านระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

ที่มา: ข่าวสดรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๐ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 5/10/2555 เวลา 15:06:18

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เบาหวานคือการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวัดความดันลูกตาจอประสาทตา เส้นเลือดฝอยในตา ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนากระบวนการจัดการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อตาบอดจากโรคเบาหวาน โดยจัดทำ “โครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคในท้องที่ของชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ให้สามารถอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ รวมไปถึงการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เสี่ยงต่อภาวะตาบอดให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพทำให้เกิดการขยายผลสู่ชุมชนที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโดยเน้นการสร้างเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยี “กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัล” มาใช้วินิจฉัยโรคดังกล่าว และโครงการฯนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคุณภาพการให้บริการดีเด่น สาขาการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ ปี ๒๕๕๕ จากองค์การสหประชาชาติ นำความภาคภูมิใจมาสู่ระบบสาธารสุขของประเทศไทยและได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าวต่อสายตาชาวโลกอีกด้วย ด้านนายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา หัวหน้าโครงการป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีจักษุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตาเพียง ๑,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่ในแต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานถึง ๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ราย กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งทีมคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาไปยังอำเภอละชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในเขตห่างไกลเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับบริการตรวจคัดกรองหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอย่างเป็นระบบโดย ใช้มาตรฐาน International Clinical Classication ในการจัดระบบความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ทั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขจะส่งต่อข้อมูลและภาพจอประสาทตามายังจักษุแพทย์ก่อนผู้ป่วยมาพบแพทย์ โดยผ่านระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...