คค.นำร่อง 5 พื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวก

กระทรวงคมนาคม นำร่อง 5 พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เน้นย้ำการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนพิการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนและลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้าใจด้วยการเปิดโอกาสให้ คนพิการ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Universal Design เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงหรือตรวจสอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคการขนส่งเพื่อสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงระบบบริการภาคการขนส่ง

นอกจากนี้ ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ ท่าเรือพระนั่งเกล้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สถานีรถไฟความเร็วสูง จ.นครปฐม ท่าอากาศยานดอนเมือง และบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การจัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ คู่มือแปลภาษา ป้ายสัญลักษณ์ และที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=808793

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 8/09/2560 เวลา 13:23:15 ดูภาพสไลด์โชว์ คค.นำร่อง 5 พื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวก