ททท.เปิดเส้นทางท่องเที่ยวผู้สูงวัยและผู้พิการ

Tourism for all

เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for all

ททท. เปิด "9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for all" ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน ด้วยจิตอารยะ ใส่ใจต่อผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกาย นำร่อง 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มทุพพลภาพทั้งนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยและนักท่องเที่ยวผู้พิการ

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับผิดชอบการบริหารจัดการส่งเสริมด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ททท. จัดโครงการ "Tourism for all 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" เปิดเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง 9 เส้นทาง ตั้งใจให้คนทุกคนได้เที่ยวและเรียนรู้ได้จริง ได้แก่ "นักท่องเที่ยวกลุ่มทุพพลภาพ (Handicap)" ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงวัย-สูงอายุ (Aging Traveler) ที่อาจจะมีข้อจำกัดในด้านการเดินทาง ตลอดทั้งการเดินทางในแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงวัย-สูงอายุเหล่านี้ 2) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ (Disable Traveler) ซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนที่มีความบกพร่องบางประการที่ทำให้การเดินทางจำเป็นต้องอาศัยอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้จริง

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/2701256

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 29/08/2560 เวลา 13:35:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ททท.เปิดเส้นทางท่องเที่ยวผู้สูงวัยและผู้พิการ