คิกออฟแล้วชุมชนต้นแบบน่านเอื้อคนพิการ-เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

แสดงความคิดเห็น

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน”

น่าน - รมว.พัฒนาสังคมฯ ยกคณะติดริบบิ้นคิกออฟ “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” เอื้อคนพิการ-สูงอายุร่วมกิจกรรม เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เผยเดินเครื่องแล้วทุกภูมิภาค 10 จังหวัด พร้อมขยายเพิ่มอีก23จังหวัดเร็ววันนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” ระหว่างจังหวัดน่าน โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายคนพิการ และเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง

นอกจาก นี้นายกฤษณะ ละไล พิธีกรข่าว และประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อการปรับเปลี่ยน ก่อนทดลองใช้เส้นทาง ออกเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน วัด สถานที่ท่องเที่ยวได้จัดสร้างให้ใช้รถวีลแชร์ได้อย่างสะดวก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน”

จากนั้นได้ทำการ Kick off เปิดโครงการ “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” ที่ข่วงเมืองน่าน ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้นำร่องเป็นชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตามแนวคิด ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ หรืออารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า การทำ MOU ครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองอนาคตเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุ ทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ และที่สาธารณะได้อย่างไม่มีอุปสรรค เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนงานด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

ขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก น่าน ตาก นครพนม ขอนแก่น กระบี่ ภูเก็ต พังงา กาญจนบุรี และชลบุรี และมีแผนขยายพื้นที่อีก 23 จังหวัดในระดับต่อไป

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079741 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย10ส.ค.59
วันที่โพสต์: 15/08/2559 เวลา 11:19:16 ดูภาพสไลด์โชว์ คิกออฟแล้วชุมชนต้นแบบน่านเอื้อคนพิการ-เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” น่าน - รมว.พัฒนาสังคมฯ ยกคณะติดริบบิ้นคิกออฟ “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” เอื้อคนพิการ-สูงอายุร่วมกิจกรรม เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เผยเดินเครื่องแล้วทุกภูมิภาค 10 จังหวัด พร้อมขยายเพิ่มอีก23จังหวัดเร็ววันนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” ระหว่างจังหวัดน่าน โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายคนพิการ และเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง นอกจาก นี้นายกฤษณะ ละไล พิธีกรข่าว และประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อการปรับเปลี่ยน ก่อนทดลองใช้เส้นทาง ออกเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน วัด สถานที่ท่องเที่ยวได้จัดสร้างให้ใช้รถวีลแชร์ได้อย่างสะดวก พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” จากนั้นได้ทำการ Kick off เปิดโครงการ “น่านชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” ที่ข่วงเมืองน่าน ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้นำร่องเป็นชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตามแนวคิด ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ หรืออารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า การทำ MOU ครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองอนาคตเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุ ทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ และที่สาธารณะได้อย่างไม่มีอุปสรรค เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนงานด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป ขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก น่าน ตาก นครพนม ขอนแก่น กระบี่ ภูเก็ต พังงา กาญจนบุรี และชลบุรี และมีแผนขยายพื้นที่อีก 23 จังหวัดในระดับต่อไป ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079741

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...