พม.คิกออฟ ‘แม่สอด’ ต้นแบบอารยสถาปัตย์ เมืองในฝันของคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าพัฒนา ‘แม่สอด’ ชายแดนสุดประจิม จ.ตาก เป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาให้เป็นเมืองในฝันของคนพิการ...

พิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน"

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 ที่ชายแดนสุดประจิมริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมาประกอบพิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน" (Tak Friendly Design Model City) โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และคนพิการทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก และจากจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานจำนวนมาก

จากนั้น คณะทั้งหมดเดินทางไปยังวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีลงนามขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ อ.แม่สอด โดยมี 20 หน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

พิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน"

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีในวันนี้ ถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองในฝันให้เป็นจริง ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังและเป็นการเปิดทางให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แบ่งแยกและยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนทุกเพศทุกวัย และจะเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น เป็นเมืองแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก ที่ว่า "คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก".

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/566026 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ม.ค.59
วันที่โพสต์: 22/01/2559 เวลา 13:52:18 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.คิกออฟ ‘แม่สอด’ ต้นแบบอารยสถาปัตย์ เมืองในฝันของคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าพัฒนา ‘แม่สอด’ ชายแดนสุดประจิม จ.ตาก เป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาให้เป็นเมืองในฝันของคนพิการ... พิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 ที่ชายแดนสุดประจิมริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมาประกอบพิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน" (Tak Friendly Design Model City) โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และคนพิการทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก และจากจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานจำนวนมาก จากนั้น คณะทั้งหมดเดินทางไปยังวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีลงนามขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ อ.แม่สอด โดยมี 20 หน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ พิธี "คิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียน" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีในวันนี้ ถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองในฝันให้เป็นจริง ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังและเป็นการเปิดทางให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แบ่งแยกและยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนทุกเพศทุกวัย และจะเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น เป็นเมืองแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก ที่ว่า "คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก". ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/566026

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...