มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

นำร่องมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก แห่งแรกของประเทศ ตามโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล

โดยเมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ที่ผ่านมา พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อม KICK OFF ตัวโครงการ จัดขึ้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ โดยมีองค์กรคนพิการ องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคธุรกิจ ขับเคลื่อนโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คนพิการได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมาย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ได้เริ่มจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุงทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ พื้นผิวต่างสัมผัส

เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสาธารณะอื่นๆ

โดยในปี 2561ได้ส่งเสริมให้ศาสนสถาน เป็นสถานที่ที่เอื้อ ต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยนำร่องที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีการปรับปรุงห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ และจัดทำป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล รวมทั้งมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสถานที่ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ขอบคุณ... http://www.tnews.co.th/contents/418388

ที่มา: tnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 26/02/2561 เวลา 10:16:33 ดูภาพสไลด์โชว์ มัสยิดกลางกระบี่ นำร่องศาสนสถานให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก