ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบเก้าอี้สุขาให้กับคนพิการ-ผู้สูงอายุ

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบเก้าอี้สุขาให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ 500 ชุด

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบเก้าอี้สุขาให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ 500 ชุด เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 ต.ค. 2560 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเก้าอี้สุขา พาสุขให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปทุมธานี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนคนพิการ ตัวแทนผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ และรับมอบเก้าอี้สุขา รวมจำนวน 50 คน

โครงการสุขา พาสุข มีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยประชาชนที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายและเคลื่อนไหวไม่สะดวก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้บริจาคเก้าอี้สุขา ตามโครงการเก้าอี้สุขา พาสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้จังหวัดละ 500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวเพื่อขับถ่าย ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/777246 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 18/10/2560 เวลา 11:35:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบเก้าอี้สุขาให้กับคนพิการ-ผู้สูงอายุ