กองทัพบก-พม. ร่วมมอบแขนขาเทียมแก่คนพิการห้าจังหวัดชายแดนใต้

กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแขน-ขาเทียมแก่คนพิการในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้

ในวันพุธ (26 กันยายน 2560) นี้ กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแขน-ขาเทียมแก่คนพิการในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ซึ่งในล็อตนี้ มีผู้พิการที่มาขอรับแขน-ขาเทียมรวม 199 ราย เป็นรายใหม่ 100 ราย และรายเดิม 99 ราย ในจำนวนนี้ มีอยู่ 20 ราย ที่พิการเพราะเหตุรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พันเอกสุวิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขนขาเทียมพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2527 เมื่อคราวแปรพระราชฐานทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ "พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นผู้พิการมาเข้าเฝ้ารับเสด็จ จึงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทางกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดหน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ดังกล่าว ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการได้รับอุปกรณ์แขน ขาเทียม หรือมีเครื่องช่วยพยุงเดินที่มีความเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" พลโทสาโรช กล่าว

โครงการ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ และที่สำคัญยังเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้น ที่ทรงทำทุกอย่างกับทุกคน ทุกวันนี้ หากนึกถึงพระองค์ น้ำตาก็จะไหล ดีใจมากที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9" นายอูเซ็ง หะยีมูซอ ญาติผู้พิการ ชาวจังหวัดนราธิวาส กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการ ในปี พ.ศ.2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี พ.ศ.2513 ทรงพระราชทานนามว่า โรงงานแขน-ขาเทียม

ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดชุดปฏิบัติการแขน-ขาเทียม เพื่อให้ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการของพระองค์อย่างแท้จริง โดยแผนกแขน-ขาเทียมได้ผลิตขาเทียมตามมาตรฐาน และใช้เวลาในการผลิตขาเทียมข้างละอย่างช้าประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้พิการที่เข้าโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณ... http://www.benarnews.org/thai/news/TH-prosthetics-09272017142750.html (ขนาดไฟล์: 435)

ที่มา: benarnews.orgออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 28/09/2560 เวลา 11:02:08 ดูภาพสไลด์โชว์ กองทัพบก-พม. ร่วมมอบแขนขาเทียมแก่คนพิการห้าจังหวัดชายแดนใต้