คมนาคมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งให้คนพิการและผู้สูงอายุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการและผู้สูงอายุ องค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและสถาปนิก และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้จัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวคิด “Better Access … Better Service … Better Transport … Better Life for All” เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และเครื่องบิน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มีทักษะในการบริการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ตรวจ ประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน ตามหลัก Universal Design และมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่เท่าเทียม พร้อมทั้งจัดทำต้นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ

ขอบคุณ... http://www.siamturakij.com/news/10453-คมนาคมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งให้คนพิการและผู้สูงอายุ

ที่มา: siamturakij.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 20/09/2560 เวลา 10:49:44 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งให้คนพิการและผู้สูงอายุ