แพทย์ทหารบก ทำขาเทียมให้ผู้พิการ 3จชต.ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

ขาเทียมคนพิการ

แพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำขาเทียมให้ผู้พิการ 3 จชต.199 ราย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พบกว่า 20 ราย ประสบภัยขาขาดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.ย.60 ที่ศาลาสิริกาญจนาทักษิณ ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พ.อ.นุสรณ์ ไชยพรหม หัวหน้าแผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก นำทีมคณะแพทย์จำนวน 13 คน เข้าทำการทดลองขาเทียม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย.2560 โดยมีผู้พิการที่อาศัยในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จำนวน 199 ราย โดยแยกเป็นผู้พิการรายใหม่ 100 รายและอีก 99 รายเป็นผู้พิการรายเก่าที่เข้ารับการซ่อมแซมขาเทียมเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้เป็นการทดลองขาเทียมของแต่ละคนเพื่อให้เข้ารูป ก่อนที่จะมีพิธีส่งมอบขาเทียมทั้งหมดพร้อมกันในวันที่ 26 ก.ย.2560 นี้ สำหรับผู้พิการที่เข้ารับการทดลองขาเทียมในครั้งนี้ ประมาณกว่า 20 รายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยถูกระเบิดจนขาขาด ไม่สามารถเดินเหินได้เหมือนคนปรกติทั่วไป ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจควบคู่กัน

สำหรับโครงการแขน-ขาเทียมดังกล่าวนี้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยในปี พ.ศ.2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี พ.ศ.2513 ทรงพระราชทานนามว่าโรงงานแขน-ขาเทียม ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ทรงมีพระราชดำริให้จัดชุดปฏิบัติการแขน-ขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปรกติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการของพระองค์อย่างแท้จริง โดยแผนกแขน-ขาเทียมได้ผลิตขาเทียมตามมาตรฐาน และใช้เวลาในการผลิตขาเทียมข้างละอย่างช้าประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้พิการที่เข้าโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทางด้านนางมัยมูเนาะห์ หะเลาะ อายุ 41 ปี เป็นราษฎรในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ถูกระเบิดจากฝีมือของกุล่มก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2553 จนขาข้างซ้ายขาด กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจและซาบซึ้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีน้ำพระทัยต่อราษฎรผู้พิการเป็นอย่างมาก โดยขาข้างซ้ายที่เข้ารับการทดลองในวันนี้เป็นขาที่ 3 ที่ได้รับตั้งแต่ตนเองบาดเจ็บจากเหตุระเบิด

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/772454 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 13/09/2560 เวลา 10:22:37 ดูภาพสไลด์โชว์ แพทย์ทหารบก ทำขาเทียมให้ผู้พิการ 3จชต.ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9