นายกสมาคมแม่บ้านทอ. มอบรถเข็นคนพิการที่ลาว

นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ รถเข็นสำหรับคนพิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ญี่ปุ่น-ลาว ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ รถเข็นสำหรับคนพิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ญี่ปุ่น-ลาว ประจำปี 2560 โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ หัวหน้าส่วนราชการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนครูนักเรียน เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย ญี่ปุ่น และลาว คณะผู้แทนจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศลาว คณะชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 ร่วมในพิธี

โดยนาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ กล่าวว่า พิธีรับมอบ รถเข็นสำหรับผู้พิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ได้เห็นถึงการหล่อหลอมพลังใจ พลังแห่งความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา จนสามารถขยายเครือข่ายได้ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายกสมาคมแม่บ้านทอ.กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ได้รับสิทธิและโอกาส ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเท่าเทียมคนปกติ อีกทั้งริเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อคนพิการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการในภาพรวมได้เป็นวงกว้างและเกิดประสิทธิภาพ

นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ กล่าวว่า นอกจากนี้ทางเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถขยายเครือข่ายออกไปให้ได้ทั้งกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง ส่งผลให้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพผู้พิการขยายผลกว้างขวางยิ่งขึ้นออกไปโดยไม่มีอุปสรรคด้านพรมแดน

พิธีรับ-มอบ รถเข็นสำหรับคนพิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ญี่ปุ่น-ลาว ประจำปี 2560

นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ผู้เข้าร่วมพิธีรับ-มอบ รถเข็นสำหรับคนพิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ญี่ปุ่น-ลาว ประจำปี 2560

รถเข็นภายในพิธีรับ-มอบ รถเข็นสำหรับคนพิการ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ญี่ปุ่น-ลาว ประจำปี 2560

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/regional/592296

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 17/08/2560 เวลา 13:24:03 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกสมาคมแม่บ้านทอ. มอบรถเข็นคนพิการที่ลาว