เสริมพลังใจให้แก่กัน กรมสุขภาพจิตมอบรถเข็นชนิดพิเศษให้ผู้พิการ 9 จังหวัดฟรี ปีนี้ 2,000 คน

กรมสุขภาพจิต จับมือองค์การกุศลไทยและนานาชาติ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมสุขภาพจิต จับมือองค์การกุศลไทยและนานาชาติ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรถเข็นชนิดพิเศษและเครื่องช่วยเหลือความพิการ ให้ผู้พิการทุกประเภททุกวัยฟรี ตั้งเป้าปีนี้จำนวน 2,000 คนใน 9 จังหวัด ที่จ.สระแก้ว มอบให้ใน 4 อำเภอชายแดน จำนวน 185 คน มูลค่า 2.2 ล้านบาท เพื่อเสริมพลัง สร้างโอกาสให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเอง และใช้ความสามารถตัวเองที่มีอยู่ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคม ชุมชน เผยผลการวิจัยพบว่าผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว มีสุขภาพกายจิตดีขึ้น มีความสุขใจอยู่ในระดับมากเกือบเต็ม100เปอร์เซนต์

วันที่ ( 10 สิงหาคม 2560 ) ที่กองกำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และนายแพทย์สมัย ทองศิริถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยเหลือความพิการให้แก่เด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ 4อำเภอตามแนวชายแดน ของจ.สระแก้ว ประกอบด้วย อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา และอ.โคกสูง จำนวน 185 คน ส่วนใหญ่พิการอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ขาขาดจากระเบิด ประกอบด้วยรถเข็น 55 คัน วอคเกอร์ช่วยพยุงตัวเดิน 20 ตัว โรเลเตอร์หรือรถหัดเดินแบบมีล้อ 30 ตัว ไม้ค้ำยัน 10คู่ เก้าอี้สุขภัณฑ์ 5 ตัว ไม้เท้าก้านเดี่ยวและสามขา 5 อัน ราวจับห้องน้ำ 4 อัน รองเท้า 50 คู่ ฟูกนอน 6 อัน แพมเพอส 2กล่อง รวมมูลค่า 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังบูรพากับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตและมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้จัดโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อบรรเทาความยากลำบากและเสริมพลังใจสนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่ที่มีความพิการได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคม สร้างความภาคภูมิใจ เติมเต็มกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ช่วยลดภาระการดูแลให้ครอบครัวได้ โดยมอบให้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านพัฒนาฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการของกรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานหลักและได้มีความร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างประเทศ ได้แก่ องค์กรวีลส์ ออฟ โอป ( Wheels of hope ) และองค์กรวีลส์ ฟอร์ เดอะ เวิร์ล ( Wheels for the world) ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรวีลแชร์ ออฟโฮป ( Wheelchairs of hope) ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ องค์กร เม็ด เอดส์ ฟอร์ คิดส์ ( Med Aids for kids )ประเทศไอร์แลนด์ และ องค์กรคอนวอย ออฟ โฮป ( Convoy of hope) ประเทศเยอรมัน บริษัทไอซีซี และบริษัทไทเกอร์โลจิสติกส์ ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการต่างๆภายในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปช่วยเหลือแก่เด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งผู้พิการทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส ในปี 2560 นี้ตั้งเป้ามอบจำนวน 2,000 คน ใน 9 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปัตตานี นราธิวาส เชียงใหม่ น่าน พะเยา อุทัยธานี เลย และเพชรบูรณ์

กรมสุขภาพจิต จับมือองค์การกุศลไทยและนานาชาติ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อุปกรณ์ช่วยลดข้อจำกัดความพิการในโครงการนี้ จะมีความพิเศษ โดยเฉพาะรถเข็นนั่ง โดยจะมีการวัดขนาดตัวของผู้พิการ และปรับขนาดรถให้พอดีเหมาะสมกับสภาพความพิการ เนื่องจากผู้พิการประมาณร้อยละ80 พิการตั้งแต่กำเนิด เช่น สมองพิการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง นั่งทรงตัวลำบาก แขนขาผิดรูป อัมพาตครึ่งท่อน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้พิการสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องกลัวตกจากรถเข็น โดยจะมีการสอนญาติ ผู้ดูแล ผู้พิการในการใช้เคลื่อนย้ายตัวเอง รวมทั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถเข็น ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้เริ่มโครงการนี้ต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มอบไปแล้ว 11,981 ชิ้น ประกอบด้วยรถเข็น 5,447 คัน ที่เหลือเป็นอุปกรณ์ช่วยความพิการเช่น วอล์คเกอร์ ไม้เท้ารวม 6,534 ชิ้น มูลค่า 205 ล้านบาท

ทางด้านนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ทำการสำรวจคุณภาพชีวิตและและความสุขของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้รับมอบรถเข็นเครื่องช่วยความพิการไปใช้ จำนวน 200 คนในปี 2557 พบว่า ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายขึ้นร้อยละ 96 ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 83 ช่วยเรื่องสุขภาพกายร้อยละ 80 ผู้พิการมีความสุขอยู่ในระดับมากร้อยละ 99.5 ผลแห่งความสุขใจนี้ จะช่วยให้ผู้พิการเกิดพลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆหรือสร้างอาชีพตนเองต่อไป

สำหรับรถเข็นที่มอบให้ผู้พิการในโครงการนี้ มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รถสปอร์ตวีลแชร์ รถเข็นมาตรฐาน รถเข็นแบบปรับเอนได้ รถเข็นแบบให้ผู้อื่นเข็น รถเข็นนั่งไฟฟ้า รถเข็นสำหรับเด็กที่มีความพิเศษ เช่น คอไม่แข็ง รถเข็นผู้สูงอายุ รถเข็นสุขภัณฑ์ รถหัดเดินแบบมีล้อ วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วย เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์ ไม้ค้ำยัน ทั้งนี้รายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ล่าสุดในปี 2559 มีผู้พิการทุกประเภททั่วประเทศ 1,568,847 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของประชากรทั้งหมด

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/general/news-20234

ที่มา: prachachat.netออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 11/08/2560 เวลา 11:01:10 ดูภาพสไลด์โชว์ เสริมพลังใจให้แก่กัน กรมสุขภาพจิตมอบรถเข็นชนิดพิเศษให้ผู้พิการ 9 จังหวัดฟรี ปีนี้ 2,000 คน