มูลนิธิขาเทียมฯออกหน่วยทำขาเทียมช่วยผู้พิการขาขาดในอุดรฯ 139 คน

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี

เดินได้เหมือนกับคนปกติ! มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี พุ่งกลุ่มเป้าหมาย139คน

วันที่ (14 พ.ค.) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่14–19พฤษภาคม2560ซึ่งมีผู้พิการด้านขาขาดเข้ารับบริการจำนวน139คน

โดยมีนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสินกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และช่างทำขาเทียม มาให้บริการทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด ณ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่มอุดรธานี

ขาเทียมรูปแบบต่างๆ จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำหรับมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง องค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2535

ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขาเทียมให้แก่คนขาขาดทั้งในและต่างประเทศมาแล้วจำนวน137ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยออกหน่วยทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังซ่อมขาเทียมที่เคยได้รับและชำรุด มีการฝึกอบรมผู้พิการและญาติเรื่องการดูแลขาเทียม และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วยเพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป

นายบุญหนา กองสุวรรณ อายุ 72 ปี ชาวบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตนพิการมาตั้งแต่ปี 2536 เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวานจนต้องตัดขา ตอนถูกตัดขาตอนนั้นรู้สึกเสียใจมา ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นมากว่า 24 ปี แต่ยังดีที่มีกำลังจากลูกคอยดูแล ซึ่งการที่มูลนิธิขาเทียมฯ มาช่วยเหลือวันนี้ ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชการขาเทียมในครั้งนี้

ด้านนายจำนง สองเมือง อายุ 70 ปี ทหารผ่านศึก เปิดเผยว่า ตนพิการขาทั้งสองขาจากการออกสู้รบในสงคราม เมื่อปี 2513 ที่ ลาว จากการเหยียบกับระเบิด ก่อนหน้านี้เคยติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการทำขาเทียม แต่ก็ไม่สามารถไปได้เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำขาเทียมที่กรุงเทพฯ ตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ และคิดว่าคงจะเดินได้อีกครั้ง ถึงแม้จะไม่เป็นปกติเหมือนเดิม

ขอบคุณ... https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000048583 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 15/05/2560 เวลา 10:24:51 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิขาเทียมฯออกหน่วยทำขาเทียมช่วยผู้พิการขาขาดในอุดรฯ 139 คน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี เดินได้เหมือนกับคนปกติ! มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี พุ่งกลุ่มเป้าหมาย139คน วันที่ (14 พ.ค.) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่14–19พฤษภาคม2560ซึ่งมีผู้พิการด้านขาขาดเข้ารับบริการจำนวน139คน โดยมีนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสินกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และช่างทำขาเทียม มาให้บริการทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด ณ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่มอุดรธานี ขาเทียมรูปแบบต่างๆ จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง องค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2535 ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขาเทียมให้แก่คนขาขาดทั้งในและต่างประเทศมาแล้วจำนวน137ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2560 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยออกหน่วยทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ทางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังซ่อมขาเทียมที่เคยได้รับและชำรุด มีการฝึกอบรมผู้พิการและญาติเรื่องการดูแลขาเทียม และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วยเพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป นายบุญหนา กองสุวรรณ อายุ 72 ปี ชาวบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตนพิการมาตั้งแต่ปี 2536 เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวานจนต้องตัดขา ตอนถูกตัดขาตอนนั้นรู้สึกเสียใจมา ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นมากว่า 24 ปี แต่ยังดีที่มีกำลังจากลูกคอยดูแล ซึ่งการที่มูลนิธิขาเทียมฯ มาช่วยเหลือวันนี้ ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชการขาเทียมในครั้งนี้ ด้านนายจำนง สองเมือง อายุ 70 ปี ทหารผ่านศึก เปิดเผยว่า ตนพิการขาทั้งสองขาจากการออกสู้รบในสงคราม เมื่อปี 2513 ที่ ลาว จากการเหยียบกับระเบิด ก่อนหน้านี้เคยติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการทำขาเทียม แต่ก็ไม่สามารถไปได้เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำขาเทียมที่กรุงเทพฯ ตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ และคิดว่าคงจะเดินได้อีกครั้ง ถึงแม้จะไม่เป็นปกติเหมือนเดิม ขอบคุณ... https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000048583

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...