ขนส่งกาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

กาฬสินธุ์ - ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยกองทุนเลขสวยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ (22 ก.พ.) ที่ห้องประชุมแพรวาชั้น 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน จัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเหยื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนชาวจ.กาฬสินธุ์ เป็นเงินกว่า 1,324,000 บาท โดยมี นายชีพ หนองเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประมูลเลขสวย จ.กาฬสินธุ์ ผู้พิการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้พิการเหยื่ออุบัติเหตุบนท้องถนน เปิดใจเล่าประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนได้รับความพิการ สาเหตุหลักมาจากทั้งความประมาท ดื่มสุรา และการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งสภาพของยานพาหนะ และตัวบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการ จำนวน 28 คน ทั้งรถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า และขาเทียม

นายชีพ หนองเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งมอบความห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 28 คน เป็นผู้พิการที่จากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในฐานะของส่วนราชการที่ดูแลความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือผู้พิการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งการช่วยเหลือผู้พิการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือกองทุนเลขสวย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018459 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 23/02/2560 เวลา 10:06:22 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งกาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน กาฬสินธุ์ - ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยกองทุนเลขสวยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน วันที่ (22 ก.พ.) ที่ห้องประชุมแพรวาชั้น 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน จัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเหยื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนชาวจ.กาฬสินธุ์ เป็นเงินกว่า 1,324,000 บาท โดยมี นายชีพ หนองเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประมูลเลขสวย จ.กาฬสินธุ์ ผู้พิการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้พิการเหยื่ออุบัติเหตุบนท้องถนน เปิดใจเล่าประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนได้รับความพิการ สาเหตุหลักมาจากทั้งความประมาท ดื่มสุรา และการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งสภาพของยานพาหนะ และตัวบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการ จำนวน 28 คน ทั้งรถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า และขาเทียม นายชีพ หนองเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งมอบความห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 28 คน เป็นผู้พิการที่จากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในฐานะของส่วนราชการที่ดูแลความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือผู้พิการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งการช่วยเหลือผู้พิการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือกองทุนเลขสวย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018459

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...