ขนส่งมหาสารคามมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการเหยื่ออุบัติเหตุบนถนน 14 ราย เกือบ 7 แสนบาท

แสดงความคิดเห็น

ขนส่งมหาสารคาม มอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน 14 ราย

มหาสารคาม - ขนส่งมหาสารคาม มอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน 14 ราย มูลค่า 675,000บาทในโครงการความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ (21ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงแรมวสุมหาสารคาม สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยการนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มีนายเสน่ห์ นนทโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบ แลมีผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดมหาสารคาม รับมอบ จำนวน14ราย

นางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมขนส่งทางบก ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดโครงการ “Happiness for all : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบก ดำเนินการ มุ่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดมหาสารคามจำนวนมีทั้งสิ้น14ราย

โดยจะให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุ ยื่นขอรับความช่วยเหลือจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ พร้อมทั้งจะเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากความประมาท เป็นการเตือนสติให้ประชาชนใส่ใจในการขับขี่ที่ปลอดภัย

ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณปี 2559 ได้มอบให้ผู้พิการ จำนวน 14 ราย คือ ประเภทขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 6 ราย รถนั่งระดับธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 7 ราย และเตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับรถนั่งธรรมดาปรับเอนได้ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 675,000 บาท

ผู้เข้าร่วมงาน โครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ ขาเทียม รถเข็นวีลแชร์ จากโครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ผู้เข้าร่วมงาน โครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000017868 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 22/02/2560 เวลา 10:07:10 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งมหาสารคามมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการเหยื่ออุบัติเหตุบนถนน 14 ราย เกือบ 7 แสนบาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขนส่งมหาสารคาม มอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน 14 ราย มหาสารคาม - ขนส่งมหาสารคาม มอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน 14 ราย มูลค่า 675,000บาทในโครงการความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ (21ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงแรมวสุมหาสารคาม สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยการนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มีนายเสน่ห์ นนทโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบ แลมีผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดมหาสารคาม รับมอบ จำนวน14ราย นางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมขนส่งทางบก ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดโครงการ “Happiness for all : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบก ดำเนินการ มุ่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดมหาสารคามจำนวนมีทั้งสิ้น14ราย โดยจะให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุ ยื่นขอรับความช่วยเหลือจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ พร้อมทั้งจะเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากความประมาท เป็นการเตือนสติให้ประชาชนใส่ใจในการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณปี 2559 ได้มอบให้ผู้พิการ จำนวน 14 ราย คือ ประเภทขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 6 ราย รถนั่งระดับธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 7 ราย และเตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับรถนั่งธรรมดาปรับเอนได้ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 675,000 บาท ผู้เข้าร่วมงาน โครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ ขาเทียม รถเข็นวีลแชร์ จากโครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ผู้เข้าร่วมงาน โครงการ Happiness for : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000017868

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...