จังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ในวันแห่งความรัก

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ ครั้งที่ 19 จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (14 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ในวันแห่งความรัก

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยของกรมการชนส่งทางบก และผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมถึงผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย และมีความสุขจากการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจัดกิจกรรมในการส่งมอบความสุขดังกล่าวทั่วประเทศ โดยการจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการฯ กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯ ให้ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพไปแล้วทั้งสิ้น 13,783 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 658,511,301 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการฯ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 37 ราย ประกอบด้วยรถนั่งไฟฟ้าจำนวน 7 คัน รถนั่งธรรมดา 15 คัน ขาเทียม 10 ขา แขนเทียม 1 ราย และเตียงนอน 4 เตียง และอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นเงินจำนวน 1,766,000 บาท

นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 19 อักษร ขย เชียงใหม่ จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งมีความหมายว่า “ของขวัญปีใหม่ ยิ่งใหญ่รุ่งเรื่อง”เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมายรายได้จากการประมูลป้ายเลขสวยในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ

หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

ขอบคุณ... http://www.prcm.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170214171019

ที่มา: prcm.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 15/02/2560 เวลา 10:50:40 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ในวันแห่งความรัก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ ครั้งที่ 19 จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ (14 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขย เชียงใหม่ในวันแห่งความรัก นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยของกรมการชนส่งทางบก และผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมถึงผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย และมีความสุขจากการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจัดกิจกรรมในการส่งมอบความสุขดังกล่าวทั่วประเทศ โดยการจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการฯ กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯ ให้ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพไปแล้วทั้งสิ้น 13,783 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 658,511,301 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการฯ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 37 ราย ประกอบด้วยรถนั่งไฟฟ้าจำนวน 7 คัน รถนั่งธรรมดา 15 คัน ขาเทียม 10 ขา แขนเทียม 1 ราย และเตียงนอน 4 เตียง และอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นเงินจำนวน 1,766,000 บาท นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 19 อักษร ขย เชียงใหม่ จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งมีความหมายว่า “ของขวัญปีใหม่ ยิ่งใหญ่รุ่งเรื่อง”เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมายรายได้จากการประมูลป้ายเลขสวยในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ ขอบคุณ... http://www.prcm.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170214171019

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...