"กอร.รส.จัดจุดคัดกรองพิเศษผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

แสดงความคิดเห็น

จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์เข้ากราบพระบรมศพ

นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์เข้ากราบพระบรมศพ โดยแบ่งเกณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทอายุ 80 ปีขึ้นไป ประเภทผู้สูงอายุที่มีอายุต่ำกว่า 80 ปี และร่างกายอ่อนแอหรือสุขภาพไม่ดี และประเภทผู้พิการเด่นชัดคือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ โดยทั้ง 3 กลุ่มจะอนุญาตให้มีผู้ติดตาม 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน และจะได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเข็นสำหรับรถวีลแชร์ โดยเข้าช่องทางพิเศษเต็นท์ 13 หลัง ถนนพระมหาธาตุ สามารถเข้าได้รอบละ 5 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดการบริการดูแลด้านอาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขาเป็นพิเศษด้วย สำหรับสมาคม ชมรม องค์กรกลุ่มคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้ากราบพระบรมศพเป็นคณะให้ติดต่อผ่านจังหวัด หรือทำหนังสือแจ้งมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(คนพิการ) กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผู้สูงอายุ) สอบถามโทร. 081- 174-4936 และ 081-613-2324 สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้จดข้อมูลโรคประจำตัวของท่าน การแพ้ยา รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของญาติ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน “สำหรับวานนี้ สำนักพระราชวังแจ้งว่ามีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังจำนวนทั้งสิ้น 55,948 คน”นางสาวตรีดาวระบุ

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/politic/251891

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 13/12/2559 เวลา 10:01:43 ดูภาพสไลด์โชว์ "กอร.รส.จัดจุดคัดกรองพิเศษผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์เข้ากราบพระบรมศพ นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์เข้ากราบพระบรมศพ โดยแบ่งเกณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทอายุ 80 ปีขึ้นไป ประเภทผู้สูงอายุที่มีอายุต่ำกว่า 80 ปี และร่างกายอ่อนแอหรือสุขภาพไม่ดี และประเภทผู้พิการเด่นชัดคือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ โดยทั้ง 3 กลุ่มจะอนุญาตให้มีผู้ติดตาม 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน และจะได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเข็นสำหรับรถวีลแชร์ โดยเข้าช่องทางพิเศษเต็นท์ 13 หลัง ถนนพระมหาธาตุ สามารถเข้าได้รอบละ 5 คน นอกจากนี้ยังได้จัดการบริการดูแลด้านอาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขาเป็นพิเศษด้วย สำหรับสมาคม ชมรม องค์กรกลุ่มคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้ากราบพระบรมศพเป็นคณะให้ติดต่อผ่านจังหวัด หรือทำหนังสือแจ้งมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(คนพิการ) กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผู้สูงอายุ) สอบถามโทร. 081- 174-4936 และ 081-613-2324 สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้จดข้อมูลโรคประจำตัวของท่าน การแพ้ยา รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของญาติ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน “สำหรับวานนี้ สำนักพระราชวังแจ้งว่ามีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังจำนวนทั้งสิ้น 55,948 คน”นางสาวตรีดาวระบุ ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/politic/251891

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...