อาคมสั่งปรับปรุงสิ่งอำนวยสะดวกเอื้อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีฯ คมนาคม วางแผนปี 60 สั่งท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ Friendly Design ระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลพร้อม ว่า ในปี 2560 เตรียมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท่าอากาศยานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้อง สังคมผู้สูงอายุในอนาคต และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำคู่มือสถานีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีการวางแผนออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุก่อนการก่อสร้างโครงการ โดยจะครอบคลุมทั้งระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และสถานีรถไฟ พร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อบังคับการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=747770

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย7ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 7/12/2559 เวลา 11:20:42 ดูภาพสไลด์โชว์ อาคมสั่งปรับปรุงสิ่งอำนวยสะดวกเอื้อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีฯ คมนาคม วางแผนปี 60 สั่งท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ Friendly Design ระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลพร้อม ว่า ในปี 2560 เตรียมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท่าอากาศยานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้อง สังคมผู้สูงอายุในอนาคต และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำคู่มือสถานีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีการวางแผนออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุก่อนการก่อสร้างโครงการ โดยจะครอบคลุมทั้งระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และสถานีรถไฟ พร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อบังคับการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=747770

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...