อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น

อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พังงา - อบจ.พังงา มอบขาเทียม พร้อมเตรียมมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ (10 พ.ย.) ที่ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นพ.อุทัย จินดาพล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบขาเทียมให้แก่คนพิการจากอำเภอต่างๆ จำนวน 25 คน เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” จึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกองทุนฯ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ซ่อมและจัดทำขาเทียมขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ซ่อม และทำขาเทียมพร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ขาเทียม โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า จัดเจ้าหน้าที่มาบริการดูแลคนพิการ

นอกจากโครงการนี้แล้ว ทางกองทุนฯ ได้ใช้งบประมาณกว่า 1.8 ล้านบาท จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย เก้าอี้นั่งถ่าย สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ เครื่องดูดเสมหะ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแ ละซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ

ขอบคุณ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112485 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 12/11/2559 เวลา 13:27:07 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พังงา - อบจ.พังงา มอบขาเทียม พร้อมเตรียมมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ (10 พ.ย.) ที่ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นพ.อุทัย จินดาพล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบขาเทียมให้แก่คนพิการจากอำเภอต่างๆ จำนวน 25 คน เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบจ.พังงามอบขาเทียมให้ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” จึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกองทุนฯ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ซ่อมและจัดทำขาเทียมขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ซ่อม และทำขาเทียมพร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ขาเทียม โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า จัดเจ้าหน้าที่มาบริการดูแลคนพิการ นอกจากโครงการนี้แล้ว ทางกองทุนฯ ได้ใช้งบประมาณกว่า 1.8 ล้านบาท จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย เก้าอี้นั่งถ่าย สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ เครื่องดูดเสมหะ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแ ละซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ ขอบคุณ… http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112485

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...