รมว.พม.ปธ.มอบวีลแชร์ให้นร.พิการ 200 คัน

แสดงความคิดเห็น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี มอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์)

รมว.พม. เป็นประธานพิธีมอบรถวีลแชร์แก่เด็กนักเรียนพิการ 200 คัน ภายใต้โครงการ 'ล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ' พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี มอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) สำหรับเด็กนักเรียนพิการ ในโครงการ "ล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ" เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กนักเรียนพิการที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอ ให้สามารถมีรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) ไว้ใช้งาน จำนวน 200 คัน ซึ่งการจัดหารถเข็นนั่งสำหรับเด็กพิการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิคนพิการไทย และขอชื่นชมกับมูลนิธิคนพิการไทย ที่ได้ยึดมั่นและดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา15 ปี โดยการดูแล ส่งเสริมคนพิการและเด็กพิการทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ พร้อมประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยการให้เกียรติ ให้โอกาส และให้กำลังใจคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อไป

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2057334/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 30/08/2559 เวลา 10:14:53 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.พม.ปธ.มอบวีลแชร์ให้นร.พิการ 200 คัน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี มอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) รมว.พม. เป็นประธานพิธีมอบรถวีลแชร์แก่เด็กนักเรียนพิการ 200 คัน ภายใต้โครงการ 'ล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ' พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี มอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) สำหรับเด็กนักเรียนพิการ ในโครงการ "ล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ" เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กนักเรียนพิการที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอ ให้สามารถมีรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) ไว้ใช้งาน จำนวน 200 คัน ซึ่งการจัดหารถเข็นนั่งสำหรับเด็กพิการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิคนพิการไทย และขอชื่นชมกับมูลนิธิคนพิการไทย ที่ได้ยึดมั่นและดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา15 ปี โดยการดูแล ส่งเสริมคนพิการและเด็กพิการทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ พร้อมประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยการให้เกียรติ ให้โอกาส และให้กำลังใจคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อไป ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2057334/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...