บอร์ดพัฒนาคนพิการ สั่งดัน “โตโยต้า อินโนวา” เป็น “แท็กซี่คนพิการ”

แสดงความคิดเห็น

บอร์ดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ดัน “โตโยต้า อินโนวา” เป็นแท็กซี่รองรับคนพิการ ชี้สามารถดัดแปลงทางลาดสำหรับวีลแชร์ขึ้นทางประตูด้านข้างรถได้ ด้าน ขสมก.เตรียมผลิตรถเมล์เอ็นจีวีชานต่ำ489คันให้บริการคนพิการได้ทันเดือนพ.ย.นี้

รถ“โตโยต้า อินโนวา เป็นแท็กซี่รองรับคนพิการ

เมื่อวันที่ (15 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2559 โดยที่ประชุมรับทราบผลการร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการออกแบบและผลิตรถแท็กซี่มิเตอร์ที่เอื้อต่อผู้พิการ โดยพบว่ารถยนต์ Toyota รุ่น Innova มีความเหมาะสมในการดัดแปลงให้มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ขึ้นทางประตูด้านข้าง โดยให้สามารถจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายเพราะคาดว่าจะให้บริการได้ในเร็วๆนี้

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการเตรียมความพร้อมรองรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ชานต่ำ (บันไดโดยสารระนาบเดียวกับผิวถนนสำหรับบริการรถวีลแชร์) เพื่อสะดวกในการเดินทางของผู้พิการที่นั่งรถวีลแชร์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ผู้พิการได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาซึ่งมีมาตรการผลักดัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ได้จัดเตรียมรถโดยสารดังกล่าวมาบริการกว่า 489 คันภายในเดือนพฤศจิกายน2559

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ ... แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหลายประเด็น เช่น การกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนิติบุคคล ส่วนการบริหารจัดการภายในกองทุนให้มีผู้จัดการกองทุนพร้อมปรับปรุงกลไกลจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมต่อคนพิการที่จะเสนอให้กพช.พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม2559

พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม(universaldesign)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระยะที่ 1 กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุและลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินีให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และปรับปรุงทางเดินเท้า เชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) จากประตูทางเข้าหลักทั้ง 3 ด้าน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081245 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 16/08/2559 เวลา 11:27:20 ดูภาพสไลด์โชว์ บอร์ดพัฒนาคนพิการ สั่งดัน “โตโยต้า อินโนวา” เป็น “แท็กซี่คนพิการ”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บอร์ดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ดัน “โตโยต้า อินโนวา” เป็นแท็กซี่รองรับคนพิการ ชี้สามารถดัดแปลงทางลาดสำหรับวีลแชร์ขึ้นทางประตูด้านข้างรถได้ ด้าน ขสมก.เตรียมผลิตรถเมล์เอ็นจีวีชานต่ำ489คันให้บริการคนพิการได้ทันเดือนพ.ย.นี้ รถ“โตโยต้า อินโนวา เป็นแท็กซี่รองรับคนพิการ เมื่อวันที่ (15 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2559 โดยที่ประชุมรับทราบผลการร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการออกแบบและผลิตรถแท็กซี่มิเตอร์ที่เอื้อต่อผู้พิการ โดยพบว่ารถยนต์ Toyota รุ่น Innova มีความเหมาะสมในการดัดแปลงให้มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ขึ้นทางประตูด้านข้าง โดยให้สามารถจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายเพราะคาดว่าจะให้บริการได้ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการเตรียมความพร้อมรองรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ชานต่ำ (บันไดโดยสารระนาบเดียวกับผิวถนนสำหรับบริการรถวีลแชร์) เพื่อสะดวกในการเดินทางของผู้พิการที่นั่งรถวีลแชร์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ผู้พิการได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาซึ่งมีมาตรการผลักดัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ได้จัดเตรียมรถโดยสารดังกล่าวมาบริการกว่า 489 คันภายในเดือนพฤศจิกายน2559 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ ... แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหลายประเด็น เช่น การกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนิติบุคคล ส่วนการบริหารจัดการภายในกองทุนให้มีผู้จัดการกองทุนพร้อมปรับปรุงกลไกลจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมต่อคนพิการที่จะเสนอให้กพช.พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม2559 พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม(universaldesign) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระยะที่ 1 กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุและลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินีให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และปรับปรุงทางเดินเท้า เชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) จากประตูทางเข้าหลักทั้ง 3 ด้าน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081245

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...